nieuws

Persoonsgebonden budget niet altijd goed besteed

Archief

Verzekerden met een ‘persoongebonden budget’ maken het geld vaak niet op, omdat het ze niet lukt zorg in te kopen.

Persoonsgebonden budgetten worden verstrekt aan chronisch en langdurig zieken om zelf thuiszorg in te kopen. Ook worden persoonsgebonden budgetten (pgb’s) verstrekt in verband met de zorg aan geestelijk gehandicapten.
De budgethouders krijgen een vast bedrag waarmee zij moeten zien uit te komen. Geven zij meer geld uit, dan moeten zij er op toeleggen. Geven ze minder geld uit, dan mogen ze de rest houden. Het idee achter de budgetten was onder meer, dat de betrokkene niet altijd gebruik hoeft te maken van reguliere zorgverleners. Ook een familielid of buurvrouw kan dan voor de verleende zorg worden betaald. Uit een onderzoek van het ministerie van WVC is gebleken dat 30% van het geld niet wordt besteed aan het beoogde doel. Volgens het ministerie lukt het de verzekerden niet altijd om de gewenste zorg te verkrijgen.
Een andere oorzaak voor het niet besteden zou zijn, dat veel mensen de regels niet kennen of opzien tegen de rompslomp. Aan een budget kleeft in beginsel veel administratieve rompslomp doordat de budgethouder werkgever wordt. Tot vorig jaar konden die werkzaamheden worden uitbesteed aan twee stichtingen, nu doet de Sociale Verzekeringsbank dit.
Vorige maand heeft staatssecretaris Vliegenthart besloten met ingang van dit jaar meer geld uit te trekken voor de pgb’s. Voor chronisch en langdurig zieken is het totaalbedrag nu f 152,3 mln hetgeen f 18 mln meer is. Voor verstandelijk gehandicapten is het bedrag met f 17 mln verhoogd tot / 23 mln. Het geld wordt verdeeld over de 32 zorgregio’s die via zorgkantoren de pgb’s verstrekken. De betreffende verdeelsleutel wordt volgend jaar gewijzigd.
Het Tweede-Kamerlid Dankers (CDA) heeft onlangs voorgesteld om alle ouderen die zorg nodig hebben een budget te geven om die zorg zelf te kunnen inkopen.

Reageer op dit artikel