nieuws

Persoonlijkheden

Archief

Serge Evers is per 1 juni gestart als manager commerciële zaken bij Yarden uitvaartverzekeringen. Evers is ruim tien jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Voorheen was hij werkzaam bij Unigarant.

Doctors Pension Funds Services heeft commercieel manager bij Reaal Ronald Hoevenaars per 1 juli benoemd tot hoofd Pensioenbeheer. Hoevenaars is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen en het voorbereiden van het pensioenbeleid van SPH en SPMS.
Vorige maand is Gert-Jan Roemen in dienst getreden bij Hoeijmans Kolthof Expertise, onderdeel van de Hoeijmans Groep.
Roemen is werkzaam als bouwkundig schade-expert. Zijn vorige werkgever was Hettema in Eindhoven.
Towers Perrin heeft drie nieuwe partners benoemd. Ronald Doornbos (37) is actuaris en pensioenadviseur. Doornbos adviseert ondernemingen en pensioenfondsen en is certificerend actuaris van pensioenfondsen.
Ton Winkels (37) is econoom en pensioenadviseur en (bege)leidt complexe projecten bij Nederlandse en internationale ondernemingen aangaande pensioenregelingen en andere arbeidsvoorwaarden.
Paul den Hartog (41) is actuaris. Den Hartog is gespecialiseerd in onder meer financiële rapportages en risicomanagement.
Ton de Bruin is aangetreden als secretaris van de sector Leven/Zorg bij het Verbond van Verzekeraars. De Bruin werkt al sinds 1984 bij de brancheorganisatie en was als algemeen secretaris onder meer betrokken bij de eerste privatisering van de sociale zekerheid (WAO-gat).
Per 1 juli zal Anja Oostrum-Trouwborst (49) haar werk als hoofd Schaderegeling bij Raasveld Expertise te Nijverdal beginnen. Voorheen werkte zij als expert bij Andriessen & Geurst.
Medio juni is Bert Hoorn (43), eerder werkzaam als productspecialist Medische Varia en adviseur zakelijke- en particuliere markt, gestart bij Aqurance als projectmedewerker intern specialist Verzekeringen.
Onlangs is het Noordnederlands Effektenkantoor versterkt met vier accountmanagers. Sander Kraaij, Philco Doornbusch, Nadine van den Branden en Jeroen Sneller. Zij helpen het intermediair op verantwoorde wijze beleggen te integreren binnen de dagelijkse adviespraktijk aan de hand van Fondsenmozaïek, het beleggingsconcept van Noordnederlands Effektenkantoor.
Anthony Teeuwen is in dienst getreden bij SPARCK Hypotheken als accountmanager.
Hiervoor is Teeuwen onder andere werkzaam geweest bij Falcon.
Frank Holtman (46) is sinds begin deze maand directeur bij zorgverzekeraar Trias en belast met de dagelijkse leiding. Reden hiervan is dat de beide bestuurders van Trias, Johan Rozendaal en Paul Hoogenberk, in het kader van de integratie met VGZ-IZA ook al functies binnen die combinatie bekleden. Holtman heeft enerzijds de taak om de positie van Trias binnen genoemde combinatie verder vorm te geven en anderzijds de samenwerking met de groep te stimuleren. Hij heeft binnen VGZ-IZA diverse directieposten vervuld.
Ronald Pont (45) wordt per 1 juli de nieuwe directeur Marketing van Fortis ASR. Hij is de opvolger van René Otten, die begin dit jaar vrij onverwacht vertrok. Pont werkte als hoofd Marketing en Communicatie bij ABN Amro Private Banking. Daarvoor was hij onder meer verbonden aan Robeco.
Na bijna zes jaar gaat Aad Groen Numerando verlaten om een lang gekoesterde droom te verwezenlijken door in Vietnam als vrijwilliger Engelse les aan kinderen te gaan geven. In zijn opvolging is voorzien door Teus van de Kamp (42).
Hans de Bruijn (55) en Wijnand Jacobs (39) zijn in het bestuur van de NVA gekozen. Hein Brouwer is herbenoemd voor een nieuwe periode tot het voorjaar van 2009. Hans de Bruijn zal de sector Leven/Employee Benefits gaan aansturen. Hij is directeur/eigenaar van A.J.H. de Bruijn Assurantiën in Haren en al geruime tijd actief binnen de NVA. Wijnand Jacobs zal voor minimaal één jaar als assessor ICT fungeren. In deze hoedanigheid is hij adviseur voor het ICT-beleid van de NVA. In het dagelijks leven is Jacobs directeur en mede-eigenaar van Gaba Verzekeringen (Arnhem en Duiven).
Lode Willems is met ingang van 1 september benoemd tot directeur External Affairs bij Fortis. In deze functie zal hij onder meer de contacten van Fortis met de externe belanghebbenden versterken. Willems (58) is werkzaam geweest als ambassadeur van België bij de VN en de WTO in Genève, Belgisch ambassadeur in Londen en Berlijn.
Uri Coronel
erelid NVA
Uri Coronel (59) is – bij zijn afscheid als vice-voorzitter en penningmeester – benoemd tot erelid van de NVA. Coronel was van november 1990 tot december 1999 bestuurslid van de NVA, laatstelijk als vice-voorzitter. In mei 2001 nam hij opnieuw als vice-voorzitter zitting in het bestuur, een functie die hij vanaf 2002 combineerde met het penningmeesterschap. Coronel is in het dagelijks leven als directeur verbonden aan assurantiemakelaar Aon en sinds enige maanden voorzitter Kring Amsterdam van VNO-NCW. Voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid werd hij onlangs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
oorkonde waarop zijn erelidmaatschap van de NVA is vastgelegd. Achter de bestuurstafel zit links het nieuwe bestuurslid Hans de Bruijn met naast hem vice-voorzitter Rob van Os.
Afscheid
Henk Westerdijk (65), senior expert bij Lengkeek Expertise te Schiedam, is per 1 juni met pensioen gegaan. Westerdijk heeft 44 jaar in het expertisevak gezeten waarvan bijna 15 jaar bij Lengkeek, Laarman & de Hosson.

Reageer op dit artikel