nieuws

Persoonlijkheden

Archief

Bij IDM bank is onlangs A

J. Parijs benoemd tot rayonmanager van het rayon Den Haag en omstreken. Voorheen was hij reeds werkzaam bij idm bank als kantoordirecteur te Den Haag. H.H.M. Groen, bestuursvoorzitter van NCM legt op eigen verzoek in mei 1995 zijn functie neer. Groen is ruim 30 jaar werkzaam bij de NCM, waarvan 20 jaar in de Raad van Bestuur en 7 jaar als voorzitter. Afgelopen augustus vertrok D.J. Bruinsma, de vic-voorzitter van het bestuur, bij NCM. Volgens Groen heeft zijn eigen vertrek echter niets te maken met het opstappen van Bruinsma. Het is nog niet bekend wie Groen gaat opvolgen. De buitendienst individueel van Zwitserleven is uitgebreid met twee accountmanagers. Het werkgebied van E.J. van de Meerendonk (31) is de stad Utrecht en directe omgeving, dat van drs R. Gomersbach (27) omvat de provincie Groningen. Beiden waren al eerder in een buitendienstfunctie bij een verzekeraar werkzaam. Directeur P.C.L. Crijnen van Meeùs Assurantiën in Breda heeft het bedrijf verlaten. Hij maakt gebruik van de vutregeling. Op 1 januari 1995 wordt F.H. Boss hoofd buitendienst van Nationale-Nederlanden Leven. In die functie volgt hij C. de Bont op, die per dezelfde datum met pensioen gaat. Boss heeft bij Nationale Nederlanden diverse functies in de buitendienst vervuld waaronder die van fiscaal-juridisch adviseur en rayondirecteur. Als hoofd buitendienst zal hij leiding gaan geven aan de buitendienstmedewerkers die samenwerken met het intermediair. Bij Molenaar & Lok Consultancy is per 1 oktober de arbeids- en organisatiepsychologe drs D. Homma (28) in dienst getreden als consultant. Homma heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de inrichting en begeleiding van financiele dienstverleners op het gebied van administratieve organisatie en informatisering. Mevrouw J. de Vogel is onlangs aangesteld als consultant bij het organisatie-adviesbureau DCE. De Vogel, afgestudeerd in financiële economie, is gespecialiseerd in het herontwerpen en verbeteren van bedrijfsprocessen. Eveneens is bij DCE als consultant in dienst getreden G. Weststeijn. Weststeijn is gespecialiseerd in het instrumenteren en begeleiden van organisaties die klantgericht willen gaan opereren. Per 1 oktober is bij Stad Rotterdam Verzekeringen benoemd M.W. Arts (35) tot concernspecialist zorgverzekeringen. Arts is gespecialiseerd in verzekeringen op het terrein van ziektekosten en arbeidsongeschiktheid en werkt sinds 1989 bij Stad Rotterdam. Tevens is per die datum J.C. de Champs (30) als concernspecialist bedrijfsverzekeringen benoemd. De Champs heeft eerder gewerkt op de afdelingen brandschade en marketing. Stad Rotterdam is voornemens nog meer concernspecialisten ter ondersteuning van de buitendienst aan te stellen. Bij Amev Levensverzekering is met ingang van 1 november mr F.T.M. Compeer werkzaam als adjunct-inspecteur in het rayon Rotterdam. J.C.G. Kanen, algemeen directeur van De Lage Landen Autolease, treedt per 1 januri in dienst bij verzekeringsmaatschappij Interpolis. Hij wordt mede-verantwoordelijk voor de business unit Verkeer. Na ruim 37 jaar zal P.P.J.M. Bredius van de firma Klap Des Bouvrie & Bredius, makelaars in assurantiën, per 1 januari 1995 terugtreden als mede-vennoot. Bredius zal nog enige tijd betrokken blijven bij de afronding van een aantal zaken en als adviseur. Per dezelfde datum zal zijn zoon J.W.B.M. Bredius opgenomen worden als medefirmant in de firma. Hij is al enige jaren werkzaam op het kantoor. Mr J.F.Th. Boogaard, thans werkzaam als adjunct directeur wordt bij Praevenio de opvolger van A.S. Miltenburg, de algemeen directeur die per 1 januari 1995 vertrekt. Boogaard is bestuurslid van de afdeling Technische Verzekeringen van het Verbond van Verzekeraars, alsmede van de Vabar. Tevens is hij voorzitter van het overleg van CAR-verzekeraars aan de beurzen te Amsterdam en Rotterdam. Onderscheiden Aan mevrouw V.M. Steigenga-Dingjan, werkzaam op de afdeling Verzekeringsadvies van ABN Amro in Rotterdam, is de Roelofs/Witkop-prijs 1994 toegekend. Deze prijs is bestemd voor het lid van de Rotterdamse assurantieclub VPV dat in het afgelopen jaar het beste resultaat bij de deelexamens voor het A-diploma heeft behaald. Mevrouw Steigenga scoorde voor de vijf onderdelen in totaal 39.0 punten. De prijs werd uitgereikt tijdens de vorige week woensdag gehouden jaarvergadering van de VPV. Beëdigd Op 16 november jl. is R. van de Reijden (31) van Heintz Assurantiën door de arrondissements-rechtbank beëdigd als makelaar in assurantiën. De heer J. Albers, directeur van MidNed Assurantiën is door de rechtbank Amsterdam op 22 november jl. beëdigd als makelaar in assurantiën. Receptie Ter gelegenheid van het afscheid van mr P.M.L. Rosenberg, co-vice-voorzitter van de Executive Board van Fortis wordt op 14 december van 16.30 tot 18.00 uur een receptie gehouden in het Amev Huis te Utrecht. Rosenberg zal op 1 januari 1995 zijn functies neerleggen in verband met pensionering.

Reageer op dit artikel