nieuws

Persoonlijkheden

Archief

De Kamerbeek Pensioengroep heeft begin dit jaar twee nieuwe directeuren aangetrokken in de persoon van H. Lunstroo (voorheen Delta Lloyd) en prof. jhr drs B.J.J. Alting von Geusau.

De Pensioengroep, onder de directie van M. Hazejager, is met ingang van het nieuwe jaar verdeeld in drie business units: ‘Personenmarkt’, ‘Bedrijvenmarkt en buitenland’ en ‘Actuariaat’.
De afdeling ‘Personenmarkt’ onder leiding van N. Blank houdt zich bezig met individuele pensioenvoorzieningen en financiële planning en vermogensbeheer voor particulieren.
De unit ‘Bedrijvenmarkt en buitenland’ onder directie van H. Lunstroo houdt zich bezig met collectieve pensioenregelingen en is aangesloten bij twee internationale netwerken in pensioenen en actuariaat: ASINTA en International Benefits Network.
Actuariaat
In de business unit ‘Actuariaat’ worden actuariële adviezen gegeven door Actuarieel Adviesbureau Confident, onder directie van de actuarissen prof. jhr drs B.J.J.M. Alting von Geusau en G. ter Avest. Alting von Geusau is actuarieel hoogleraar. Hij is wettelijk vertegenwoordiger geweest in ons land van de Britse levenmaatschappij Financial Assurance die intussen haar activiteiten op de Nederlandse markt heeft gestaakt. Zijn Actuarieel Adviesbureau ‘3A’ heeft hij ingebracht in ‘Confident’.
Ook algemeen directeur Hazejager heeft zijn activiteiten ingebracht in de Kamerbeek Pensioengroep.

Reageer op dit artikel