nieuws

Persoonlijkheden

Archief

Per 1 september is M

Overkleeft (41) in dienst getreden bij Avéro Zorgverzekeringen als manager Collectiviteiten Zorg. Naast het beheren van de collectieve zorgportefeuille zal hij zich bezighouden met de verdere uitbouw van het bedrijfszorgplan. Voor deze betrekking was Overkleeft werkzaam bij UAP-NieuwRotterdam Zorg. Bij de Holland Beleggingsgroep is M.P. Reinalda (37) benoemd tot senior portfoliomanager. Bij hetzelfde bedrijf was hij sinds 1989 werkzaam als portfoliomanager zakelijke waarden. C. van Dalen (38) wordt collega senior portfoliomanager van Reinalda. Van Dalen is afkomstig van Lombard Odier Asset Management, waar hij directeur zakelijke waarden was. K. Bennis (37) wordt per 1 oktober hoofd van de Interplus-organisatie in Leidschendam, de gebonden agentenorganisatie van Interpolis. Bennis leidt tot die datum de afdeling Arbeidsongeschiktheid bij de business unit Agro van Interpolis. Bij Interpolis heeft mr. P. Hakkennes per 1 september zijn functie als teamleider op de afdeling Personenschade/Buitenland verruild voor een betrekking als hoofd van de Schaderegelingsdienst. Hij volgt daarmee C. Rockx op, die bij Interpolis is benoemd tot claimsmanager. Rockx gaat zich onder meer bezighouden met de kwaliteit van de behandeling van letselschade. Chr. H.H.G. van der Made is per 1 augustus aangesteld als preventie-adviseur bij de afdeling Motorrijtuigverzekeringen van Hannover Risk Consultants, een dochteronderneming van Hannover International Insurance Nederland. Voorheen was Van der Made werkzaam bij Royal Nederland Schadeverzekering. Ing. P.J.B. van der Heijden van GAB Robins Takkenberg, werkzaam als expert in de branche Brand/Machinebreuk, opereert per 1 oktober vanuit de vestiging Hoogeveen. Overleden Op 13 september is J.C. Eijgendaal op 85-jarige leeftijd overleden. Eijgendaal was in 1934 oprichter en tot en met 1977 directeur van Eijgendaal Verzekeringen in Den Haag.

Reageer op dit artikel