nieuws

Persoonlijkheden

Archief

Arthur C

R. Goes (31) is per 1 mei als senior adviseur in dienst getreden bij bureau Oberman, Schaap, Wennekes & Partners (managementconsultants en interim-managers) in Bussum. Goes, die zich in zijn nieuwe functie met name zal richten op de assurantiebranche, was hoofd marketing bij Nuvema en daarvoor productmanager Schade bij de Nieuwe Hollandse Lloyd. R. Weehuizen (43) is bij Nuts benoemd tot adjunct-directeur Marketing. Hij is bij Nuts vooral verantwoordelijk voor productontwikkeling, marketinginformatie en distributie, marketingcommunicatie en public relations. Weehuizen komt van het internationale concern 3M, waar hij manager Customer Initiatives voor Europa en het Midden-Oosten was. Per 1 mei zal bij Erasmus Verzekeringen ir. M.O. Janknegt (34) in dienst treden in de functie van hoofd Technische Verzekeringen. Janknegt was voorheen werkzaam bij de HBW Groep. P.J. Dekker (30) zal per diezelfde datum in dienst treden als hoofd Marketing. Dekker is afkomstig van Keystone Valve Europe. Bij NMC-Nijsse International is, in verband met de uitbreiding van de executive-search-praktijk, mr. G. Paalman aangesteld als senior consultant. Paalman is voorheen werkzaam geweest bij Michael Page International in Amsterdam en bij KPMG te Amstelveen. Sinds maart is Esther Rijneker werkzaam als officemanager bij Vidi Expertise te Gouda. Rijneker is afkomstig van Gouda Vuurvast, waar zij werkzaam was op de afdeling Marketing en Sales. Bij de Stichting Assurantie Cursussen (SAC) is recentelijk L.W.C. van Geffen MLD (42) in dienst getreden. Tot zijn taken behoren voorlichting, relatiebeheer en kwaliteitsbewaking. Van Geffen is afkomstig van SVV waar hij werkzaam was als hoofd Verkoop- en Cursusorganisatie. Interpolis heeft mr. A.B. Heeren (39) benoemd tot manager Vermogensverzekeringen bij de business-unit Schade Bedrijven. Heeren is afkomstig van de Nieuwe Hollandse Lloyd waar hij werkzaam was als sectordirecteur. Sinds begin vorige maand is ir. J.A.M. Hectors (33) werkzaam als chef Hoofdafdeling Particulieren Premie. Hectors heeft als teamleider Particulieren Premie Oost bij Nationale-Nederlanden gewerkt. Bij Expertisebureau I.T.S. te Rotterdam is ing. A.J. Slingerland in dienst getreden als bouwkundig expert. Slingerland, afkomstig van Nolte Expertise, zal zich in zijn nieuwe functie gaan bezighouden met de behandeling van CAR-schades en bouwkundige aansprakelijkheidsschades. Met ingang van januari 1998 is drs. A.G. Jacobs benoemd tot lid van de raad van commissarissen van VNU. Jacobs is voorzitter van de raad van bestuur van ING Groep. J. Nijssen is per 1 juli benoemd in het executive committee van ING Nederland. Nijssen, nu directeur van Nationale-Nederlanden, volgt D. Ernste op die 1 september met pensioen gaat. F. Wolf is benoemd tot directeur Audit bij Fortis Nederland. Hij volgt in deze functie R.O.M. de Jaeger op, die eerder dit jaar een functie aanvaarde buiten Fortis Nederland. Wolf is de laatste drie jaar werkzaam geweest als assistent general auditor bij Fortis. Bij Zwitserleven is de buitendienst van de business-unit hypotheken onlangs, met het oog op de geplande groei, uitgebreid met vier nieuwe managers. Anita Snippe en Gisela Dijksterhuis zijn in de functie van accountmanager werkzaam in respectievelijk Noord-Nederland en Zuid-Holland/Zeeland. Peter Bergstein is accountmanger hypotheken voor het gebied Midden Nederland. Martin Rep vervult deze functie voor het gebied Noord-Holland/Flevoland. Begin deze maand is H.J. Schoonhoven (31) bij de Stichting Schadegarant te Maarsbergen in dienst getreden als accountmanager. Hij zal zich primair richten op het onderhouden van de relatie met dealerbedrijven en gespecialiseerde schadeherstelbedrijven die bij Schadegarant zijn aangesloten. Schoonhoven heeft in de branche een ruime ervaring opgebouwd, laatstelijk als marketing support manager bij ICI Autocolor Benelux. Sinds begin april is mr. P. Bos-Troost werkzaam als expert personenschade bij Expertisebureau Versnel te Ridderkerk. Bos is afkomstig van een advocatenkantoor waar zij werkzaam was als assistente Wetenschappelijk Bureau, sectie Arbeidsrecht. Per 1 mei is drs. I.C.L. Priester toegetreden tot de Aon Groep. Zij volgt mr. P.D.J. Jager op als voorzitter van de directie van Aon Consulting, die om gezondheidsredenen terug zal treden als directievoorzitter. Jager zal zich in de toekomst wijden aan een aantal nog nader te specificeren taken, waaronder betrokkenheid met een aantal relaties van Aon Consultants Nederland en de verdere ontwikkeling van Aon Consulting in Europa. Priester was lid van de directie van Zürich Leven en verantwoordelijk voor de business-unit Particulieren en Midden- en Kleinbedrijf. Binnen het team Employee Benefits van Delta Lloyd is onlangs drs. H.J.P. Vogels (46) in dienst getreden als EB-consultant. Vogels is afkomstig van Reaal waar hij als adviseur arbeidsvoorwaarden nauw betrokken was bij de start van de afdeling vakbonden binnen Reaal Bedrijven Arbeidsvoorwaarden. In het kader van de verdere ontwikkelingen van de marktsegmentatie aanpak van Eureko, de alliantie van Europese verzekeraars waarvan Achmea de Nederlandse partner vormt, is drs. A. Tresfon benoemd tot international sales co-ordinator Hospitals/Healthcare van Eureko. Tresfon was gedurende twee jaar werkzaam als manager Proveniersplan van Achmea. Jaap Oudijk is benoemd tot directeur van de marktgroep Particulieren van Westland/Utrecht. Oudijk, afkomstig van de sector marketing van deze hypotheekbank, is belast met de commerciële activiteiten van Westland/Utrecht in de particuliere sector. Aan het eind van deze maand zal mr. J.C.G.M. Bakker zijn functie als manager Bijzondere Schaderegelingen bij Zilveren Kruis neerleggen wegens het aanvaarden van een functie buiten de branche. Bakker was belast met het zorgdragen voor een passende schaderegeling op het gebied van WA-dood/letsel, contractletsel en calamiteiten. Zijn opvolger is mr. A.J. Kingma. Het team van Reliance National Insurance Company is met ingang van 1 mei versterkt met de komst van Rob van de Vooren. In de functie van Hoofd Transport zal hij verantwoordelijk zijn voor het acceptatiebeleid in Rotterdam en Amsterdam. Van de Voorden is afkomstig van Royal Nederland waar hij werkzaam was als acceptant. Mr. E.A. van Gelderen (33) is onlangs benoemd tot rayondirectuer bij Aegon Particulieren in Leeuwarden. Van Gelderen is afkomstig van de Nederlandse Credietverzekerings Maatschappij te Amsterdam. In dezelfde functie is per april P.F.M. Steggerda (31) benoemd. Hij is afkomstig van Levob. Beëdigd De rechtbank te Haarlem heeft 25 maart H.G.J.M. Engelen van Polak Roodharft Uylings te Amstelveen en De Wind Verzekeringen te Zaandam, beëdigd tot makelaar in assurantiën. Afscheid Rob van Voorden, directie-adviseur bij Rijnmond, is na een dienstverband van ruim twaalf jaar gebruik gaan maken van de vut-regeling. Van Voorden begon als inspecteur voor de regio Limburg en was vervolgens hoofdinspecteur en hoofd buitendienst. Op 15 mei wordt een receptie gehouden in hotel-restaurant ‘De Roosterhoeve’, Hoekstraat 29 in Roosteren, van 16.00 tot 19.00 uur. B. Engelhard, schadebehandelaar op de afdeling Brand bij Mees & zoonen, gaat na een dienstverband van dertig jaar, gebruik maken van de vut-regeling. Hij krijgt op 27 mei een receptie in het bedrijfsrestaurant in het hoofdkantoor aan de Marten Meesweg 50 in Rotterdam, aanvang 17.00 uur. Overleden Op 83-jarige leeftijd is onlangs mr. B. Richters overleden, die van 1942 tot 1984 directeur was van W.P. van der Held makelaars in assurantiën en pensioenadviseurs, W.P. van der Held Assuradeuren en de Nederlandse Glasverzekering Maatschappij De Oudste Anno 1961.

Reageer op dit artikel