nieuws

Persoonlijkheden

Archief

Harry Kerkdijk (42) is benoemd tot adjunct-directeur bij Uniglas. Hij zal zich met name richten op nieuwe opdrachtgevers en de begeleiding van de 45 bij Uniglas aangesloten schadeherstelbedrijven. Kerkdijk was inspecteur in de buitendienst van Midglas. Begin vorige maand heeft Bart Kuipers (42) bij Turien & Co de leiding gekregen van de afdeling Brand- en Recreatieverzekeringen. Hoofd afdeling Aansprakelijkheid Philip Richter (37) is sinds vorige maand tevens verantwoordelijk voor de afdeling Transport. Zorgverzekeraar DKV Nederland heeft acht medewerkers benoemd waar onder drie adjunct-directeuren: Peter van Duren als directeur Verkoop NVS, Rob Dessens directeur Back Office NVS en Karel van de Broek als directeur IT/Facilitaire Dienst. Zij waren alledrie al werkzaam binnen DKV. Esther van den Enden, voorheen medisch adviseur bij NVS, is benoemd tot unitmanager Managed Care. René Oud, afkomstig van Rijnmond, is in dienst getreden als unitmanager Verkoop Zakelijke Markt. Sinds begin vorige maand is Raymond Rugers de directiesecretaris van DKV Nederland. Daarvoor werkte hij bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Per 1 juni jl. heeft Diana Oudendijk haar functie als actuaris bij NVS Verzekeringen verruild voor die van certificerend actuaris van DKV Nederland. Nico Verbeek(48), voorheen bouwkundig opzichter bij Ingenieursbureau Fugro, is begonnen bij Crawford & Company, productgroep Varia, als bouwkundig inspecteur. Bij diezelfde productgroep is begin deze maand Willem Timmerman (43) gestart als schade-expert. Hij kwam van McLarens Toplis Nederland waar hij werkte als branchmanager/senior expert. Volgende maand zal bij Crawford, productgroep BTV van kantoor Amsterdam, Gerard Beerens (41) beginnen als schade-expert. Hij komt van Hettema & Disselkoen, waar hij senior schade-expert was. Bij Dutch Insurance Network is begin vorige maand Jantienne Kranendonk (23) in dienst gekomen. Zij zal na een uitgebreide interne opleidingsperiode de buitendienst gaan versterken als accountmanager. Rob Pot (37), voorheen accountmanager bij Fortis Corporate Insurance, is sinds 1 mei accountmanager Volmachten Schade bij Zurich. Dr. Einte Elsinga (45) is benoemd tot directeur van de marktgroep Gezondheidszorg van ING Bank en CenE Bankiers. In deze functie volgt hij drs. G. van der Meer op, die vorige maand is benoemd tot districtsdirecteur Bedrijven en Instellingen bij ING Bank, district Haaglanden. De Zwolsche Algemeene heeft Erik Schneidenberg (35) benoemd tot directiesecretaris. Hij volgt de eerder dit jaar vertrokken Wim Brinkman op, die een functie buiten de branche heeft aanvaard. Schneidenberg is afkomstig van een Fins chemieconcern met vestiging in Rotterdam. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de drie ondernemingspensioenfondsen van dit concern. Bij DBV is onlangs directeur Schade en Leven Günther Kürble (44) uit dienst getreden. Hij heeft het professoraat verzekeringsleer aanvaard bij de Fachhochschule in Karlsruhe. Hij was sinds 1 juli 1998 in functie bij DBV. Zijn vacature bij het levenbedrijf wordt niet ingevuld; het schadebedrijf beraadt zich over zijn opvolging.

Maurice van Schie (31) was financieel adviseur bij Hogervorst & Partners en is nu gestart als accountmanager in de regio Zuidwest Nederland bij de Amersfoortse.
Bij Aegon Bank is eind vorige maand Eric Rutten (37) benoemd tot directeur. In zijn nieuwe functie is Rutten verantwoordelijk voor de uitwerking van de voorgenomen samenwerking met Albert Heyn. Hij is vanaf 1992 in dienst van het concern, zijn laatste functie was directeur Klantenserviceoperaties en Informatisering bij Axent/Aegon. Drs. Hans ten Cate, nu directeur-generaal Kredieten en Speciale Financieringen van ABN Amro en beoogd directeur-generaal Corporate Lending, Portfolio and other Commercial Banking, zal per 1 september toetreden tot de hoofddirectie van Rabobank Nederland. Hij zal mede verantwoordelijk zijn voor de corporate en investmentbanking-activiteiten. Samen met drs. B. Baron van Slingelandt zal Ten Cate een belangrijke rol vervullen ten aanzien van de kredietportefeuille op het niveau van de hoofddirectie. Onderscheiden Bestuurslid Ton Kool van de Verzekeringskamer, die vorige week met pensioen is gegaan, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen zijn hem op opgespeld door Arend Vermaat, bestuursvoorzitter van de Verzekeringskamer. Overleden Vorige maand is Cees Bakker (73), oud-directeur voor Nederland van Cigna Insurance Company of Europe overleden. Hij maakte in 1986 gebruik van de vut-regeling.

Reageer op dit artikel