nieuws

‘Persoonlijke benadering steeds belangrijker in marketing’

Archief

De verzekeringsbranche moet een persoonlijke benadering kiezen waarin de behoefte van de consument centraal staat. Zeker als het gaat om de voor de toekomst interessante generaties van de zogeheten screenagers (15 tot 25 jaar) en de babyboomers (54 tot 62 jaar) voor zich te winnen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden uit een marktonderzoek van Capgemini naar actuele thema’s en ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. Het onderzoek, waarvan de resultaten werden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres Trends & Insurance 2006, werd gehouden onder 1300 respondenten.
“De consument van nu wil zich goed voelen, zoekt vertrouwen, beleving, inspiratie en persoonlijk contact”, stellen de onderzoekers. Hij is volgens hen bereid daarin te investeren, ongeacht zijn leeftijd. Het verstrekken van alleen een polis is dus niet meer voldoende.
Databasebeheer
Een persoonlijke benadering is dé manier voor verzekeraars om zich te onderscheiden van de concurrentie, zo blijkt uit het onderzoek. Dat vereist echter wel een andere aanpak. De gebruikelijke segmentering van doelgroepen op basis van sociaal-demografische data volstaat niet meer. Goed databasebeheer is volgens het onderzoek onmisbaar. “De consument moet het gevoel krijgen dat de verzekeraar hem kent, weet welke ontwikkelingen zich voordoen in zijn levensfase en wat voor hem belangrijk is.” De verzekeraar moet de consument op basis hiervan benaderen met producten die zijn toegesneden op de persoonlijke situatie en met inzet van de juiste communicatiemiddelen, aldus de onderzoekers van Capgemini.
Internet is onmisbaar
Er is volgens de onderzoekers wel een verschil aan te geven tussen de benadering per leeftijdscategorie. Jongeren hebben niet zozeer behoefte aan persoonlijk contact, maar wél aan een persoonlijke benadering. Internet is daarbij onmisbaar. “Ze zijn ermee opgegroeid, zetten het in voor uiteenlopende doeleinden en zijn niet huiverig om persoonlijke gegevens achter te laten,. Op internet zoeken jongeren elkaar op in communities, waar ze gezamenlijke interesses delen en allerlei onderwerpen aansnijden.” Deze omgeving biedt verzekeraars, zo menen de onderzoekers, de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij deze veranderlijke dynamische doelgroep. “Door een low-interest product als verzekeringen te koppelen aan een vertrouwde high-interest omgeving, kan men de jonge consument verleiden tot het leggen van contact en het kopen van het product.”
Persoonlijk contact
Voor ouderen zijn gemak, comfort, duidelijkheid maar vooral persoonlijk contact belangrijke waarden, blijkt uit het onderzoek. “En ze zijn bereid daarvoor te betalen. In tegenstelling tot jongeren verwachten ze een pro-actieve houding van de verzekeraar. Ze zien voor hem ook een adviserende rol weggelegd, maar vanwege aspecten als persoonlijk contact, betrouwbaarheid, goede ervaring en gedegen advies, gaat hun voorkeur uit naar de assurantietussenpersoon. Opvallend is dan ook dat met name ouderen verwachten dat de tussenpersoon in de toekomst gaat verdwijnen.”

Reageer op dit artikel