nieuws

Personeelswerving

Archief

Reguliere wervingsmethoden schieten de laatste tijd te kort om assurantiepersoneel binnen te halen

Steeds vaker doen verzekeraars en tussenpersonen een beroep op alternatieve vormen, waarbij niet zelden ‘gouden bergen’ worden beloofd om mensen te laten solliciteren. Hoe zinvol op zich ook, vraagt een structureel personeelstekort om een gestructureerde aanpak. Het is opmerkelijk dat een bedrijfstak waarin statistieken dé basis zijn voor een verantwoord premie- en voorwaardenbeleid, geen concrete cijfers bekend zijn over het belangrijkste werkkapitaal: de medewerkers. Noch het Verbond van Verzekeraars, noch de NVA en NBVA, noch de onderwijsinstellingen kunnen ophoesten hoe groot de in- en uitstroom is van leerlingen met verzekeringen in het pakket, laat staan wie van hen daadwerkelijk een loopbaan kiest in de verzekeringswereld. Een helicopterview ontbreekt. Uit ramingen van onderwijsinstellingen blijkt dat een minderheid van de schoolverlaters met verzekeringsbagage naar het bank- en verzekeringsbedrijf gaat. Banken zouden in het hbo-segment beter scoren dan verzekeraars, omdat zij actiever en professioneler (lees: gecoördineerder?) te werk gaan. De reactie van het Verbond dat personeelswerving uitsluitend een zaak is van individuele verzekeraars, staat daarmee in schril contrast. Als overkoepelende organisatie zou het Verbond een belangrijke intermediairsrol kunnen vervullen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een gemiste kans als men bedenkt tegen welke (voor)oordelen moet worden opgebokst. Onderzoek vorig jaar door Royal Nederland en het Nipo toonde aan dat de verzekeringswereld door de jongeren, en dus de schoolverlaters, weinig aantrekkelijk wordt gevonden. Meer dan de helft van de jongeren verwacht – niet onlogisch in een financiële wereld – “als een nummer te worden beschouwd”. Zo’n 67% noemde een baan bij verzekeraars en intermediair niet aanlokkelijk, onder meer vanwege het saaie en eentonige werk. Om het probleem van honderden moeilijk vervulbare vacatures bij het intermediair het hoofd te kunnen bieden, hebben NVA en NBVA gekozen voor een gestructureerde benadering. De NVA verwacht daarbij veel van haar vacaturelijn, bemiddeling bij stageplaatsen, en met name de intensivering van contacten met lokale scholen en arbeidsbureaus. Door deze lokale contacten van NVA-kantoren met scholen en arbeidsbureaus te bundelen en centraal te ondersteunen, zou de standsorganisatie in staat zijn om bijvoorbeeld meer stageplaatsen te creëren. Want als een schoolverlater over de drempel van het slechte imago van de bedrijfstak is gestapt, blijkt de kans vele malen groter dat hij daarin blijft ‘hangen’. Dit grote voordeel van de stageplaats als natuurlijk wervings- en selectiemiddel zou de gehele branche moeten stimuleren tot een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak. Immers, wat geldt voor het intermediair, geldt toch ook voor verzekeraars! Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel