nieuws

Personeel Delta Lloyd niet blij met salarisperspectief

Archief

Meer dan de helft van de Delta Lloyd-medewerkers geeft aan niet ‘wijzer’ te zijn geworden van het vorig jaar ingevoerde beloningssysteem. = Deze cijfers komen naar voren uit een enquête die Delta Lloyd liet uitvoeren naar aanleiding van de invoering van een dit systeem.

Als het gaat om salarisperspectief is zelfs 70% achteruit gegaan. Ruim 49% is het niet eens met de functiewaardering. Over de hoogte van het eigen salaris is men nog het meest te spreken: 38% vindt het onrechtvaardig, 27% is neutraal en 31% vindt het eigen salaris wel rechtvaardig.
Ook over de communicatie rondom het nieuwe systeem is men niet echt te spreken. Ruim 37% van de medewerkers is in het algemeen te spreken over de communicatie. Een zelfde aantal is niet of helemaal niet tevreden over de communicatie rondom het nieuwe beloningssysteem. Zo’n 67% vindt de informatie in het stadium vóór de invoering onvoldoende. Ook het stadium waarin gecommuniceerd werd, had vroeger gemogen, vindt de helft van de ondervraagden.
Betrokkenheid
De betrokkenheid bij het lot van de verzekeraar blijkt groot. Slechts 3% voelt zich niet betrokken. Een meerderheid (72%) heeft plezier in het werk. Ongeveer 20% geeft aan eventueel van werkgever te willen veranderen. Zo’n 50% denkt daar überhaupt niet over en 20% blijft neutraal.

Reageer op dit artikel