nieuws

Personeel Aegon heeft tegen nieuwe cao “veel zwaarwegende bezwaren”

Archief

Parallel aan de enquête van AssurantieMagazine naar de nieuwe cao voor de verzekeringsbranche heeft Aegon een onderzoek gehouden onder personeel van diverse werkmaatschappijen. De ruim twintig geïnterviewde medewerkers zijn over het algemeen te spreken over de mogelijkheid van afwijkende werktijden. “Dat is goed voor het oplossen van het fileprobleem” is hun reactie in het blad InterAegon, maar verder zien zij “veel zwaarwegende bezwaren”, waaronder de nadelige gevolgen voor het sociale leven.

Over de mogelijkheid tot flexibilisering van de arbeidstijden door verzekeraars lieten de Aegon-medewerkers de volgende reacties noteren:
“Zijn er aanwijzingen dat klanten ons bijvoorbeeld om 20.00 uur ook nodig hebben? En zullen tussenpersonen zelf langer open blijven zodat ze ons kunnen bereiken. Ik betwijfel dat.””De zaterdag wordt een groot probleem. Heel veel mensen hebben dan al verplichtingen. Die kun je natuurlijk niet gaan verbieden (…) Krijg je op zaterdag meer betaald dan op andere dagen?””Flexibilisering van arbeidstijden kan positief bijdragen tot het verhogen van onze productie, maar ik heb daar niet te hoge verwachtingen van. De meeste zaken worden door de tussenpersoon begeleid. Doen die ook mee?””Het werken op zaterdag betekent een ernstige inbreuk op de sociale omstandigheden.””De toch wel klein geworden verwerkingseenheden worden erg kwetsbaar. Bij ziekte of vakantie is de zaak niet meer te behappen. Je kunt ook minder klankborden.””Verdere uitbreiding van arbeidstijden lijkt door de ontwikkelingen van de informatietechnologie achterhaald.””Flexibilisering kan meer vrijheid betekenen. Maar er moet eerst een omslag in het denk- en verwachtingspatroon van leidinggevenden komen. Nog altijd wordt verbaasd gereageerd als werknemers voor vijven vertrekken. Flexibilisering vraagt ook een nieuwe instelling van werknemers. Ze moeten immers de discipline opbrengen om hun werktijden in de gaten te houden.””Ik vind het een asociale maatregel. Hoe moet ik nu ’s avonds nog naar de opera?””Het is geen verbetering van arbeidsvoorwaarden, maar een bevestiging van wat ik al jaren doe: onregelmatig werken. Dat heb je als je te maken hebt met tussenpersonen die ook op de raarste tijden werken.””De reden voor onze business-unit om dit te doen, is dat je verwacht dat de tussenpersonen ook al de weg naar de 24-uurs economie zijn ingeslagen óf dat je van nieuwe distributiekanalen gebruik gaat maken.””Het komt mij goed uit om zelf mijn werktijden te bepalen, waardoor je deze beter aansluiten op mijn opleiding.””De verruiming van werktijden hoeft geen verbetering te zijn voor het personeel, maar wel voor de klant.””Meer flexibiliteit kan echter ook grote inspanning met zich brengen om tijden op elkaar af te stemmen, zowel met het thuisfront als onderling op het werk.””Klanttevredenheid mag in elk geval, ongeacht de cao, nooit afhankelijk zijn van de arbeidstijden.””Ik heb vaak al na vier uur ’s middags moeite om mensen van diverse afdelingen te bereiken. Laat staan als we tot 21.00 uur en op zaterdag de mogelijkheid krijgen om te werken.””Voor ons bedrijf wordt de bezetting er op reguliere werktijden niet makkelijker op. En hoe kunnen we de verlengde openingstijden commercieel uitnutten à la Albert Heyn?”

Reageer op dit artikel