nieuws

‘Performanceonderzoek is nu een feestje voor de hele markt’

Archief

Dat verzekeraars heel serieus met het performanceonderzoek van DAK, NVA en NBVA omgaan, bleek wel uit het verhaal van Pieter Glas, directeur interne zaken van Reaal, de winnaar in de categorie Leven Collectief. “Wij hebben de resultaten van het Performancemeting 2006 erbij gepakt en met z’n allen de punten aangevinkt waarop wij ons konden verbeteren”, zei hij.

De respons (14%) van het onderzoek viel tegen, terwijl de integriteit en de betrouwbaarheid van bijna alle verzekeraars slecht werd beoordeeld. Maar over de hele linie scoorden verzekeraars dit jaar beter dan vorig jaar. Rob Groenemeijer van de NBVA had tijdens de presentatie al geconstateerd dat het dit jaar niet, zoals in 2006, een feestje voor de enkeling was, maar een feestje voor de hele markt.
De gemiddelde performance bij Schade steeg van 6,65 naar 6,91, bij Leven Individueel van 6,55 naar 6,9, bij Zorg van 6,38 naar 6,79 en bij ‘zorgenkind’ Leven Collectief van 5,90 naar 6,54 (zie ook AM 20, pag.3).
De sprong naar de top bij Leven Collectief was voor Pieter Glas van Reaal een grote verrassing. “Al hadden we wel gehoopt dit jaar in de top drie te komen”, zei hij. “De verbeteringen die we hebben toegepast zijn in wezen simpel maar niet altijd makkelijk te realiseren, zoals het nakomen van afspraken en het vermijden van halve beloften.” Reaal heeft veel geïnvesteerd in motivatie van het personeel en overleg met het intermediair. “Verder hebben we denk ik gescoord door nu al het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) te versturen. Volgend jaar is iedereen verplicht dit te verzenden. Wij zijn de enige levensverzekeraar die het nu al heeft gedaan.”
Niet afgestraft
Bijzonder content was directeur Erno Kleijnenberg van ONVZ. Zijn bedrijf leverde wel punten in, met name op het gebied van integriteit en betrouwbaarheid, maar hield de koppositie bij Zorg toch vast. “Het was een moeilijk jaar met ook nog de domper van het kort geding, maar we zijn positief gebleven en ik constateer dat het intermediair ons niet heeft afgestraft”, zei hij. “Wij hebben een sterke band met het intermediair en die heeft zich nu duidelijk terugbetaald.”
Opvallend was dat uit het onderzoek blijkt dat concurrentie op performance steeds moeilijker lijkt te worden, constateerde Dick-Jan Abbringh (Ten Have & Company), die het onderzoek van commentaar voorzag. Hij signaleerde ook dat de kopgroep van verzekeraars het steeds moeilijker heeft om aan de top te blijven.
Aan het onderzoek deden maar 813 kantoren mee. In die zin was het gelukkig dat dit jaar voor het eerst niet-leden in het onderzoek waren meegenomen, zodat het aantal respondenten toch nog op peil bleef. In totaal reageerden er 396 niet-leden. De niet-leden bleken overigens ongeveer dezelfde cijfers te geven als de leden. Op de keper beschouwd, waren de leden zelfs iets somberder dan de niet-aangesloten kantoren.

Reageer op dit artikel