nieuws

Pensioenwet naar Tweede Kamer

Archief

Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft de Pensioenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet moet in 2007 de huidige Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) gaan vervangen.

De wet stelt niet alleen eisen aan de financiering en vermogenspositie van pensioenverzekeraars, maar beoogt ook het aantal pensioendeelnemers te vergroten. Door te eisen dat de toetredingsleeftijd niet hoger dan 21 jaar mag zijn – nu nog regelmatig 25 jaar – hoopt de wetgever het aantal mensen zonder pensioenopbouw terug te dringen.
De nieuwe pensioenwet legt verder de wettelijke rechten op voorlichting vast. Zo moeten deelnemers duidelijk worden geïnformeerd over hun opgebouwde aanspraken en de aanpassing van hun pensioen aan de inflatie. Actieve deelnemers moeten dit soort informatie jaarlijks krijgen, ex-deelnemers (slapers) minimaal één keer in de vijf jaar.
Bij onduidelijkheid over het indexatiebeleid geldt dat de indexatie onvoorwaardelijk is. Voorlichting over de vrijwillige aanvullende pensioenregelingen moet voldoen aan de eisen die ook gelden voor andere complexe financiële producten. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de voorschriften voor voorlichting.

Reageer op dit artikel