nieuws

Pensioenwet

Archief

Informatie over de opbouw van het pensioen en aanpassing ervan aan de inflatie mogen pensioenuitvoerders per e-mail gaan versturen. Minister De Geus heeft daartoe het voorstel voor de nieuwe Pensioenwet aangepast. Informatie per e-mail sturen mag alleen na schriftelijke toestemming van de deelnemer.

DIL/Fortis ASR
Met als reden de stijging van de kapitaalmarktrente heeft Fortis ASR de tarieven van de direct ingaande lijfrente weer verbeterd. Aan het einde van het jaar 2005 deed de maatschappij dat ook al twee keer.
Beroepsvervoer
Het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg heeft zijn contract met pensioenuitvoerder PVF Achmea herzien en verlengd tot 2009. Het fonds beheert de pensioenrechten van 155.00 actieve deelnemers en heeft een belegd vermogen van _ 5,3 miljard.
T- en U-rendement
Het rendement U, maatstaf voor rentestandkorting en overrentedeling bij levensverzekeringen, gaat in juni relatief weer hard omhoog. Na een stijging van tweetienden tot 3,55% in mei volgt nu een sprong naar 3,72%. Het vergelijkbare, maar oudere T-rendement gaat in juni naar 4,11% (3,99%).
Optas
Pensioenverzekeraar Optas heeft vorig jaar een winst van _ 33 (58) mln geboekt, bij een gelijkblijvende premieomzet van _ 93 mln. Ondanks de wens tot marktverbreding is de klantenkring van Optas beperkt gebleven tot zo’n 13.000 werknemers in de havensector.
Delta Lloyd Leben
Delta Lloyd doopt de naam van haar Duitse dochtermaatschappij Berlinische Leben om in Delta Lloyd Leben. Het concern wil daarmee de merknaam Delta Lloyd bij onze oosterburen meer bekendheid geven.

Reageer op dit artikel