nieuws

Pensioenvoorstel werkgevers centraal in cao-onderhandelingen

Archief

De werknemersorganisaties in het verzekeringsbedrijf hebben nogal sceptisch gereageerd op de pensioenvoorstellen die de werkgevers in het kader van de cao-onderhandelingen hebben ingediend. De bonden zien tal van overgangsproblemen, vooral omdat de werkgevers iedere medewerker, zowel huidig als nieuw, wil laten overgaan naar het nieuwe systeem.

De vakorganisaties geven vooralsnog de voorkeur aan een keuzevrijheid voor de bestaande medewerkers. Omdat de werkgevers zich nader wilden beraden op die overgangsproblematiek, is de voor 9 april geagendeerde onderhandelingsronde vervallen.
Het voorgestelde nieuwe pensioensysteem is ontwikkeld door Coopers & Lybrand. Kenmerken zijn dat het eindloonsysteem wordt vervangen door een systeem van geïndexeerd middelloon en dat daarbij wordt uitgaan van 62,5 jaar als pensioenrichtleeftijd.
Pijnpunt
Een ander pijnpunt betreft de ontwerpregeling voor het nabestaandenpensioen. In een Infobulletin aan de leden van hun organisatie, melden de onderhandelaars van De Unie: “Het nabestaandenpensioen wordt tot de pensioendatum op risico-basis verzekerd, en op de pensioendatum bevat het werkgeversvoorstel een ‘omgekeerde uitruil’, hetgeen betekent dat men een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen (circa 25%) moet inleveren ter verkrijging van een nabestaandenpensioen.”
Looptijd
De werkgevers willen overigens een cao met een looptijd van twee jaar afspreken; de bonden opteren voor één jaar. De bonden hebben om een salarisverhoging van 3,75% gevraagd, de verzekeraars zullen in de loop van de onderhandelingen met een salarisvoorstel komen “waarbij voor ons uitgangspunt zal zijn: een gematigde loonontwikkeling”.
Avondwerkers
Werkgevers willen de mogelijkheid krijgen om met nieuwe werknemers ook voltijd- en deeltijdarbeidsovereenkomsten te sluiten waarbij de gebruikelijke arbeidstijden op maandag tot en met vrijdag kunnen liggen tussen 18.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 7.00 en 17.00 uur. “Omdat dit in die arbeidsovereenkomsten gaat om gebruikelijke arbeidstijden worden geen toeslagen voorzien”, aldus de werkgevers, die hieraan toevoegen: “De behoefte bij werkgevers om op genoemde tijd bereikbaar te zijn, is groeiende. Ook medewerkers hebben soms een voorkeur om op die tijden te werken. De cao moet met die ontwikkelingen meegaan en daarvoor de ruimte bieden.” De vakbonden geven de voorkeur aan een compensatieregeling door middel van een 36-urige werkweek met tal van randvoorwaarden, waaronder vrijwilligheid.
Werkdruk
De werkgevers staan positief tegenover de wens van de vakbonden om een gezamenlijke commissie onderzoek te laten doen naar de werkdruk.
Met betrekking tot de inrichting van het onderzoek bepleiten werkgevers het scheiden van de onderwerpen werkdruk en overwerk, daar het verband tussen beide onderwerpen arbitrair is. “Hoewel werkdruk kan leiden tot overwerk is het omgekeerd niet zo, dat overwerk bij uitstek het uitvloeisel is van de gevoelde werkdruk.”

Reageer op dit artikel