nieuws

Pensioenvoorlichting op radio en tv

Archief

Naar aanleiding van de jongste wijziging van de PSW is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid op 15 augustus gestart met een voorlichtingscampagne over pensioen in de werk- en de privé-situatie.

De campagne omvat radio- en tv-spots met verwijzing naar een folder, verkrijgbaar bij postkantoor en bibliotheek.
Het te verwachten toenemende aantal vragen over aanvullend pensioen zal vermoedelijk vooral terecht komen bij werkgevers (personeelsfunctionarissen) en bij pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars). Het ministerie heeft voor hen een Infoblad beschikbaar, met onder meer de voornaamste wetswijzigingen en informatie over de voorlichtingscampagne.
Consumentenfolder
In de folder voor consumenten ‘Voor een goed pensioen moet u zelf ook iets doen!’ wordt het pensioensysteem in Nederland beknopt uit de doeken gedaan en wordt de deelnemers aan pensioenregelingen gewezen op de informatie waarop ze recht hebben. Voorts worden momenten van aandacht voor een goed aanvullend pensioen opgesomd (bij de eerste baan, bij verandering van baan, bij (her)trouwen of samenwonen, bij ouderschafsverlof etc.) Ook worden relevante wijzigingen van de PSW per 8 juli vermeld (pensioenrecht ook voor deeltijdwerkers, recht op pensioenwaardeoverdracht bij verandering van werkgever).
Gewezen deelnemers aan pensioenregelingen (‘slapers’) dienen wakker te blijven, want hun pensioenaanspraken blijven bestaan en dienen aangepast te worden, bijvoorbeeld aan de inflatie. “Ga dus altijd na welke pensioenrechten u heeft opgebouwd en stuur bij verhuizing uw vroegere werkgever, uw ‘oude’ pensioenfonds of -verzekeraar ook een adreswijziging zodat zij u altijd kunnen bereiken met informatie over uw opgebouwde pensioen”, aldus de consumentenfolder.
Het ministerie bereidt een brochure voor voor pensioengerechtigden die ‘vergeten’ pensioenen aan het opsporen zijn.
Een opname van de tv-spot. De spot wordt uitgezonden op onder meer de volgende data:
vrijdag 26/8: Ned. 1 13.07 uur en 19.54 uur; Ned. 3: 21.54 uur;
zaterdag 27/8: Ned. 2: 17.55 uur;
maandag 29/8: Ned. 1: 12.57 uur; Ned. 2: 17.55 uur.

Reageer op dit artikel