nieuws

Pensioenverzekeraar te duur?

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft aan ‘financiën’ en aan ‘sociale zaken en werkgelegenheid’ geadviseerd de pensioenmarkt open te stellen voor vrije concurrentie door de uitvoerders: ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstak- of anderszins collectieve pensioenfondsen en verzekeraars

Hiermee wordt de opheffing van de gedwongen winkelnering bij bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen bepleit. Bij die vrije concurrentie kan de juistheid getoetst worden van het argument van bedrijfstakpensioenfondsen dat de uitvoering door verzekeraars veel duurder is. Ook hun argument dat bij opheffing van de verplichte deelname de kwaliteit van de pensioenregelingen terugloopt, dient bewezen te worden. Gezien de overtuiging in hun betoog in hun brief aan de bewindslieden, vrezen verzekeraars de concurrentie niet. In zijn advies benadrukt het Verbond dat verzekeraars geen invloed willen hebben op de inhoud en het niveau van de pensioenen. Dat is volgens de organisatie de taak van de onderhandelaars van werkgevers en werknemers. Verzekeraars willen slechts de pensioenovereenkomst uitvoeren. Met deze verklaring neemt het Verbond van Verzekeraars vermoedelijk een deel van het wantrouwen weg dat velen tegenover verzekeraars hebben en wat opnieuw voedsel heeft gekregen door de recente publiciteit over te hoge declaraties van ziektekostenverzekeraars bij de AWBZ. Het is overigens allerwegen de opvatting dat de verplichtstelling van de bedrijfstakpensioenfondsen ten einde loopt. Onzeker is wanneer deze geheel zal zijn opgeheven. Voor verzekeraars opent zich dan een groot bestand aan potentiële klanten. De grote pensioenverzekeraars kunnen daarmee hun pensioenbedrijf wat ze toch al hebben, meer werk geven dus relatief goedkoper laten draaien. Ze kunnen de hele pensioenregeling uitvoeren maar ook deeltaken op zich nemen, zoals de administratie of de beleggingen. Een vrije markt in de pensioensector lijkt dus koren op de molen van verzekeraars, maar de situatie moet wat genuanceerder worden bekeken. Niet meer dan ongeveer tien levensverzekeraars zijn zo groot en dus zo goed uitgerust met apparatuur en knowhow dat ze veel grote pensioenregelingen kunnen behappen. Een vrije markt is voor deze maatschappijen dus gunstig. Deze verzekeraars zullen niet nalaten om bij hun pensioencontractanten ook de gewenste pensioenaanvullingen van individuele deelnemers mee te nemen. Dat zal ertoe kunnen leiden dat de vraag naar individuele lijfrenten voor vervroegd uittreden en om pensioenbreuk te helen in aanzienlijke mate opdroogt. Dat is niet leuk voor kleine maatschappijen. En ook niet voor kleine tussenpersonen. Grote maatschappijen die de hele bulk van employee benefits van een grote onderneming op zich hebben genomen, zullen er met plezier de collectieve pensioenregeling en individuele pensioenaanvullingen bij nemen. En het is dan de vraag of er bij deze grote contracten nog een rol is weggelegd voor het intermediair, groot of klein. Piet Biemans

Reageer op dit artikel