nieuws

Pensioensparen onbekend

Archief

Slechts één op de vijf Nederlanders maakt gebruik van de jaarruimte om bij te sparen voor het eigen pensioen, blijkt uit onderzoek van Zwitserleven. Onwetendheid blijkt daarvan de grootste oorzaak.

De levensverzekeraar liet TNS Nipo onderzoek doen onder vijfhonderd werkzame Nederlanders. Daaruit bleek dat 22% de fiscale mogelijkheden van het bijsparen voor het eigen pensioen benut. Daarvan geeft één op de vijf mensen aan zelf de jaarruimte te kunnen berekenen.
De helft van de ondervraagden (49%) heeft óf geen weet van de mogelijkheden óf geen idee waarom men die niet gebruikt. De meeste Nederlanders hebben geen zicht op het pensioen dat zij na hun 65e ontvangen en weten niet of zij een pensioengat hebben. “Daarom neemt men nu ook geen maatregelen om hierin verandering te brengen”, aldus Zwitserleven. De meeste ondervaagden vinden dat de overheid meer informatie moet verstrekken over de mogelijkheden van pensioensparen.

Reageer op dit artikel