nieuws

Pensioenreserves zwellen verder aan

Archief

De reserves van de ruim duizend pensioenfondsen zijn in 1996 verder aangezwollen tot ruim f 66 miljard.

Dat blijkt uit de ‘Financiële gegevens pensioenfondsen 1996’, een uitgave van de Verzekeringskamer (VK). Naast de aanwezige reserves van f 66 mld hebben de pensioenfondsen in aandelen en vastgoed nog voor f 24 mld aan stille reserves.
Met een belegd vermogen – ultimo 1996 – van f 625 (551) mld tegen f 540 (487) mld aan pensioenverplichtingen, steeg de dekkingsgraad bij de 1.081 pensioenfondsen gemiddeld tot 116% (112%). Van het belegd vermogen zit inmiddels al 40,3% (34,9%) in aandelen.
In 1996 kregen de pensioenfondsen ter waarde van f 15,6 (14,7) mld aan pensioenpremies binnen. De beleggingsopbrengsten beliepen f 82 (53) mld, waarvan f 48 (20) mld door waardestijgingen.
Aan pensioenen werd voor f 19,8 (18,4) mld uitgekeerd. Aan de reserves werd f 16,5 (4,2) mld toegevoegd. Voor hun uitvoeringstaak maakten de fondsen in totaal f 0,9 (0,8) mld aan kosten. Het aantal actieve deelnemers bedroeg ruim een jaar geleden 4,7 (4,4) mln.

Reageer op dit artikel