nieuws

Pensioenreparatie

Archief

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie kent deeltijdwerkers vanaf 8 april 1976 alsnog pensioenrechten toe

Het fonds betaalt de achterstallige werkgeverspremie (60%). De werknemerspremie moeten de betrokken deeltijdwerkers zelf alsnog betalen danwel zich akkoord verklaren met een evenredige vermindering van pensioenrechten. Het meldpunt luidt: Mn Services, postbus 5210, 2280 HE Rijswijk, tel. 070-3160.160.

Reageer op dit artikel