nieuws

Pensioenregeling Zwitserleven op beschikbare premiebasis

Archief

Met het Duo Bedrijfspensioen heeft Zwitserleven een pensioenregeling gelanceerd op basis van het beschikbare premiesysteem. De universal-lifeeigenschappen moeten het reclamemotto ‘Dubbelgevoel’ extra onderstrepen.

Zwitserleven introduceerde het Duo Bedrijfspensioen tijdens een zestal productpresentaties. Ruim zeshonderd assurantie-adviseurs toonden in respectievelijk Capelle aan den IJssel, Beekbergen, Roermond, Drachten, Zeist en Heiloo interesse in het jonge pensioenproduct.
Zwitserleven wil met het Duo Bedrijfspensioen een brug slaan tussen de collectieve pensioenregeling en mogelijke individuele aanvullingen daarop. Basis van het product wordt gevormd door de premie die de werkgever ter beschikking stelt. Hij zegt dus geen pensioen toe, maar stelt zijn werknemers in staat naar eigen inzicht een pensioenvoorziening op te bouwen.
Keuzes
Geheel vrij is de werknemer niet in zijn keuzes. De werkgever bepaalt de randvoorwaarden zoals de contractperiode, de hoogte van de beschikbare premie en de minimale en maximale pensioenleeftijd. Verder bepaalt de werkgever of er naast het ouderdomspensioen ook ruimte is voor prépensioen, overbruggingspensioen, nabestaandenpensioen, ANW-hiaat, WAO-gat en arbeidsongeschiktheidspensioen.
De werknemer kan binnen deze randvoorwaarden zijn eigen keuzes maken en extra stortingen doen of de eigen premiebijdrage verhogen. Ook kan hij exra individuele voorzieningen treffen zoals het Privilege Pensioen, BelegPensioen, Privilege Koopsom en BelegKoopsom.
De premies kunnen belegd worden – binnen de randvoorwaarden van de werkgever – in het Swiss Life Aandelenfonds, Euro Aandelenfonds, Mixfonds, Obligatiefonds en Geldmarktfonds. Verder is het Swiss Life Maatschappijfonds beschikbaar, gebaseerd op winstdeling en een gegarandeerd jaarrendement van 4%.

Reageer op dit artikel