nieuws

Pensioenregeling Buma/Stemra naar Kunst en Cultuur

Archief

Kunst en Cultuur Pensioenen, de verzekeringstak van een viertal pensioenfondsen in de kunstsector, gaat de nieuwe pensioenregeling van Buma/Stemra voor 12.500 componisten en muziekuitgevers uitvoeren.

Voorheen kregen componisten vanaf hun zestigste een jaargeld. Voor dat jaargeldfonds werd 10% van de door de muziekauteursrechtenorganisatie ingehouden heffingen afgedragen aan het Sociaal Fonds Buma. Die regeling op omslagbasis werd te duur.
Buma/Stemra en het Sociaal Fonds Buma hebben nu de stichting Aena opgericht, waar de ongeveer 12.500 componisten en muziekuitgevers een pensioen kunnen verzekeren. Daartoe is een nieuwe regeling ontworpen, waaraan componisten onder voorwaarden kunnen gaan deelnemen. Buma/Stemra geeft aan de deelnemers een subsidie van 30% van de pensioenpremie.
Verzekeraar van de regeling is Kunst en Cultuur, een maatschappij die is voortgekomen uit de pensioenfondsen voor Kunst en Cultuur, voor het Nederlandse Toneel, voor de Mime en voor de Dans. “Wij voeren op non-profitbasis individuele pensioenregelingen uit in de kunstsector”, aldus directeur mr. Han Schootstra van Kunst en Cultuur.
De pensioenpremies van de componisten worden formeel voor risico van de verzekerde belegd. “Hierdoor hoeven we minder voorzieningen te treffen en kunnen we aantrekkelijk beleggen, conform de pensioenfondsmix van 40% aandelen en 60% vastrentende waarden.” Kunst en Cultuur, met in 1995 een premie-inkomen van ruim f 20 mln, voert een dergelijke regeling al enkele jaren uit voor het P.C. Boutensfonds voor letterkundigen.

Reageer op dit artikel