nieuws

Pensioenprobleem voor veel dga’s

Archief

Volgens onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Generali gaan veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) er na pensionering fors op achteruit in inkomen

Het gaat vooral om dga’s die eerder in loondienst pensioen hebben opgebouwd (64% van het totaal). Volgens Generali wordt het probleem veroorzaakt doordat te laat pensioenregelingen worden gesloten. Daarnaast speelt een rol dat het inkomen vaak hoger is dan in loondienst. De nieuwe Pensioenwet biedt de dga minder mogelijkheden om deze problemen te beperken, aldus Generali.

Reageer op dit artikel