nieuws

Pensioenopbouw voor 1 oktober meedelen

Archief

Pensioenuitvoerders moeten in het kader van het nieuwe belastingstelsel straks vóór 1 oktober van elk kalenderjaar de pensioenopbouw over het vorige jaar aan hun deelnemers bekendmaken.

Die eis zal binnenkort in een door het ministerie van Financiën op te stellen Algemene Maatregel van Bestuur komen te staan. Pensioendeelnemers en dus belastingplichtigen hebben na de datum van één oktober nog drie maanden de tijd om eventuele lijfrentepremies af te trekken van hun belastbaar inkomen over het vorige kalenderjaar.
De ‘terugwentelingstermijn’ voor aftrek van lijfrentepremies wordt daartoe verlengd van zes maanden (tot 1 juli) naar twaalf maanden. Het ministerie van Financiën spreekt vooralsnog van een overgangsmaatregel.
Pensioenopbouw
De gegevens die pensioenuitvoerders aan hun deelnemers moeten verstrekken zijn de volgende: pensioengevend loon en opbouwpercentage. De belastingplichtige moet dit cijfer vervolgens vermenigvuldigen met 7,5. Het aldus verkregen bedrag – in fiscale termen factor A genoemd – is bepalend voor de eventuele jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies.
NBVA: 18 maanden lijfrente-aftrek
De NBVA heeft bij staatssecretaris Bos van Financiën gepleit voor verlenging van de ‘terugwentelingstermijn’ voor lijfrentepremies naar achttien maanden.
Lijfrentepremies zouden derhalve nog tot juli 2003 moeten kunnen worden afgetrokken van het belastbare inkomen over fiscaal jaar 2001. Volgens de NBVA is de als overgangsmaatregel aangegeven termijn van twaalf maanden veel te kort. “Een tussenpersoon kan pas rond 1 september 2002 beschikken over de vereiste gegevens over fiscaal jaar 2001. Voor aanlevering van de gegevens is het intermediair namelijk afhankelijk van pensioenfondsen en verzekeraars en die staan er momenteel niet om bekend op dagsnelheid te werken.”
Voorts vreest de NBVA dat de resterende tijd – van 1 september tot 1 januari – voor het intermediair te kort is om voor alle klanten een gedegen advies uit te brengen. “Het vergaren van gegevens, maken van pensioenberekeningen, maken van offertes, een finaal adviesgesprek en het nemen van beslissingen vraagt per klant vier uur werk. Een schatting die aan de voorzichtige kant is.”

Reageer op dit artikel