nieuws

Pensioenonderzoek

Archief

De stichting Pensioenkijker is niet betrokken bij het onderzoek van de Hogeschool Leiden en pensioenadviesbureau Verheij Groep naar de kwaliteit van pensioenregelingen (zie AM 5, pag

35). De stichting heeft de Hogeschool wel bezocht in het kader van een landelijke bewustwordingscampagne. Het onderzoek sluit daarop aan.

Reageer op dit artikel