nieuws

Pensioenmonitor van Verzekeringskamer

Archief

De Verzekeringskamer heeft opnieuw een Pensioenmonitor opgesteld, gebaseerd op de gegevens van pensioenfondsen per 1 januari van dit jaar.

De Pensioenmonitor, deel 25 van de uitgavenreeks VK-studies, vergelijkt over de laatste drie jaar diverse pensioenregelingen op inhoudelijke punten met elkaar. De uitgave bevat statistieken over het type pensioenregeling, aantal deelnemers, opbouwpercentages, franchises, pensioensoorten, bijdrageregelingen en reserveringssystemen. Het boek is onder meer te bestellen via www.verzekeringskamer.nl; kosten f 12,50.
Belangrijkste conclusie uit de jongste Pensioenmonitor is dat meer deelnemers een vast geïndexeerd bedrag hebben als franchise, terwijl de aan de AOW voor samenwonenden gekoppelde franchise in populariteit afneemt. De verdeling eindloon, middelloon en beschikbare premie is nagenoeg onveranderd gebleven. Door invoering van prépensioenregelingen neemt het fenomeen tijdelijk ouderdomspensioen toe. Ten slotte is er een verhoging van de pensioenpercentages waarneembaar.

Reageer op dit artikel