nieuws

Pensioenmantel NN voor belastingadviseurs

Archief

Nationale-Nederlanden heeft met de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (FB) een pensioenmantel gesloten.

De mantelovereekomst voorziet niet alleen in collectieve pensioenverzekeringen, maar tevens in gunstige voorwaarden voor individuele overeenkomsten. Het collectieve pakket omvat naast een ouderdomspensioen regelingen voor nabestaandenpensioen, WAO-gat, ANW-gat, arbeidsongeschiktheid en spaarloon en premiesparen. Deelname staat open vanaf drie deelnemers, waaronder eventueel de werkgever (dga) zelf.
Bij de totstandkoming van het mantelcontract heeft de FB zich laten bijstaan door intermediair Visch Consultancy en Assurantiën. De ruim tweeduizend FB-leden hebben bij het sluiten van een contract de vrijheid om hun eigen tussenpersoon te kiezen.

Reageer op dit artikel