nieuws

Pensioenles op middelbare school

Archief

Royal Nederland zou graag zien dat middelbare scholieren in hun laatste schooljaar les krijgen over pensioenen, belastingen en het sociale stelsel.

Aanleiding voor het pleidooi is een in opdracht van Royal gehouden Nipo-enquête naar de bekendheid van de Wet Pensioenverevening bij echtscheiding. Uit de enquête blijkt dat Nederlanders nauwelijks bekend zijn met de wet en diens gevolgen. Zelfs na een toelichting op de wet zegt 61% van de ondervraagden niet bekend te zijn met de gevolgen ervan, terwijl tweederde zegt het oneens te zijn met de inhoud van de wet.
De enquête wijst verder uit dat 98% van de ondervraagden een pensioen opbouwt via de werkgever. Slechts één op de vijf huwelijken is gesloten op huwelijkse voorwaarden. Royal heeft aan het Verbond van Verzekeraars gevraagd het pleidooi voor meer voorlichting – en wellicht middelbare schoollessen – te steunen.

Reageer op dit artikel