nieuws

‘Pensioenlasten met kwart procent gedaald’

Archief

De pensioenlasten zijn in Nederland sinds 1998 gedaald met 0,24% van de totale salarissom. Dat zegt de Pensioen- en Verzekeringskamer na een onderzoek onder 102 pensioenfondsen.

Bij 47 fondsen deed zich de afgelopen drie jaar een wijziging voor in de variabelen franchise, soort regeling, opbouwpercentage, nabestaandenpensioen (NP), en uitruil tussen ouderdomspensioen (OP) en NP. Deze fondsen zijn goed voor 74% van de totale salarissom die betrokken is bij de opbouw van aanvullende pensioenen.
Bij 21 ‘gewijzigde’ fondsen (30% van de salarissom) betekende de pensioenverandering een verlaging van de structurele pensioenlasten, bij twintig fondsen (5% van de salarissom) was sprake van een stijging van die lasten. Bij zes fondsen, die wel goed zijn voor bijna 40% van de salarissom, verliepen de wijzigingen kostenneutraal.
Uitruil
De meeste wijzigingen hadden betrekking op het nabestaandenpensioen; in 61% van de gevallen is daar iets veranderd. Dat wordt veroorzaakt door het nieuwe artikel 2b van de Pensioen- en Spaarfondsenwet, die mogelijke uitruil tussen OP en NP voorschrijft. Een aantal fondsen heeft daarop het NP omgezet in een aanspraak op risicobasis in plaats van een aanspraak op opbouwbasis. Tegelijkertijd is het opbouwpercentage voor het OP verhoogd, waardoor op pensioendatum het hogere OP alsnog deels kan worden omgezet in een aanspraak op NP.
De overige vier pensioencriteria veranderden de afgelopen drie jaar veel minder: franchise (25%), opbouwpercentage (14%), soort regeling (18%) en uitruil conform 2b (35%). Dit zorgde voor de volgende gevolgen voor de pensioenlasten: franchise +0,4%, opbouwpercentage 0,2%, soort regeling -0,36%, nabestaandenpensioen -0,47% en uitruil +0,04%. Gemiddeld genomen is het effect op de salarissom een lastenverlaging van 0,24%.
Middelloon
Het onderzoek van de Pensioen- en Verzekeringskamer vloeit voort uit het in 1997 overeengekomen ‘Convenant inzake de arbeidspensioenen’, gesloten tussen overheid, werkgevers en werknemers. Zij vinden op basis van de uitkomsten dat het fiscaal beperken van aanvullende pensioenen tot middelloonregelingen niet nodig is.

Reageer op dit artikel