nieuws

Pensioenkennis blijft beperkt

Archief

Een nieuw onderzoek van de Stichting Pensioenkijker.nl naar het pensioenbewustzijn bij Nederlanders heeft opnieuw uitgewezen dat die beperkt is.

Het onderzoek is gedaan door Netspar onder bijna zevenhonderd werknemers. Zij zeggen de pensioenregeling van een nieuwe werkgever van groot belang te vinden, maar hebben nauwelijks weet van de gevolgen ervan voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De kennis neemt veelal evenredig af met het aantal levensjaren en het inkomen.
Bijna een kwart weet niet eens dat er verschillen tussen pensioenregelingen zijn. Een derde van de respondenten weet niet of zij bij een baanverwisseling recht houden op het ouderdomspensioen uit hun oude baan. Bijna de helft gaat ervan uit dat waardeoverdracht per definitie tot meer pensioen leidt.

Reageer op dit artikel