nieuws

Pensioengeschillen voortaan naar Vermaat

Archief

Prof.dr. Arend Vermaat, tot voor kort voorzitter van de Verzekeringskamer, gaat bemiddelen in geschillen tussen bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingen die dispensatie willen krijgen van de verplichte deelneming daaraan.

Vermaat is benoemd door de Sociaal-Economische Raad (SER), die speciaal voor de vrijstellingsregeling in het kader van de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen een geschillenregeling heeft opgesteld. De SER voorziet dat pensioenfondsen in conflict komen met bedrijven (en hun verzekeraars) over de toepassing van de regels voor meting van beleggingsprestaties en verzekeringstechnische verschillen. Om te voorkomen dat partijen direct naar een rechter stappen, is besloten een geschillenregeling op te stellen.
Vermaat, tegenwoordig hoogleraar financieel toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen aan de Universiteit van Amsterdam, laat zich bijstaan door twee adviseurs. De ene wordt benoemd op voordracht van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen, de andere op voordracht van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel