nieuws

Pensioenfondsen willen onafhankelijk onderzoek naar uitvoeringskosten

Archief

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen heeft bij staatssecretaris Linschoten van sociale zaken en werkgelegenheid aangedrongen op een onderzoek door een onafhankelijk bureau naar de kosten van uitvoering van pensioenregelingen.

“In ons rapport over de marktwerking hebben wij gesteld dat deze kosten om diverse redenen lager zijn dan die van verzekeraars”, aldus de organisatie. “Wij hebben onze berekeningen gebaseerd op gegevens uit de verslagen van de Verzekeringskamer. De verzekeraars gaan evenwel van andere gegevens uit”.
Een reactie van het Verbond van Verzekeraars: “Wij gaan uit van de cijfers van de Verzekeringskamer”. Volgens de organisatie van verzekeraars moet je niet alleen de kosten vergelijken maar ook kijken naar hetgeen deze kosten opleveren aan service. Wie bijvoorbeeld de deelnemers niet informeert, heeft minder kosten.

Reageer op dit artikel