nieuws

Pensioenfondsen mogen tòch nu al ANW-gat op vrijwillige basis dichten

Archief

Pensioenfondsen kunnen nu al het gat in het wettelijk nabestaandenpensioen voor individuele deelnemers voor hun eigen rekening gaan dichten dat valt door de vervanging van de AWW door de ANW op 1 juli a.s.

In antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Schimmel en Bakker (beide D66) antwoordde staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kortgeleden (zie AM 5/1996, pag. 41) dat de fondsen moeten wachten op wijziging van de PSW waardoor de voorwaarde vervalt dat werkgevers minstens 50% van de premie moeten betalen. Naar zijn verwachting zou de wijziging eveneens per 1 juli a.s. van kracht worden.
Hij corrigeert nu zijn antwoord met het volgend ‘nader antwoord’.
“Recentelijk heeft de Verzekeringskamer mij nog medegedeeld dat het uitvoeren van ANW-gatregelingen door pensioenfondsen, waarbij niet voldaan is aan het vereiste van een minimale werkgeversbijdrage van 50%, reeds mogelijk is op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 4 sub a van de WTV 1993. Voornoemde bepaling biedt de mogelijkheid van een vrijwillige pensioenvoorziening die voortvloeit uit het deelnemerschap en die kan worden beschouwd als een fase in de ontwikkelingsgang naar een eventuele uitbreiding van de werkingssfeer van de voorzieningen in de pensioenregeling voor nabestaanden”.

Reageer op dit artikel