nieuws

Pensioenfondsen delen nieuwe tik uit: ‘Wij zijn veel goedkoper’

Archief

In een periode waarin de levensverzekeraars al zwaar onder vuur liggen van consumenten, advocaten, toezichthouders en politici doen de pensioenfondsen er nog een schepje bovenop. Een levensverzekeraar is bij het uitvoeren van een pensioenregeling tot zes keer duurder dan een pensioenfonds, zo laten zij de buitenwereld weten.

Dat de uitvoeringskosten van pensioenfondsen veel lager zijn dan die van commerciële pensioenverzekeraars, moet blijken uit het rapport ‘Kosten en baten van collectieve pensioensystemen’. De conclusie komt uit de mond van onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die in opdracht van de pensioenfondsen naar de cijfers hebben gekeken.
In hun studie constateren zij dat over de jaren 2000 tot en met 2004 bij de verzekeraars gemiddeld 12,9% van de premie opgaat aan kosten. Bij pensioenfondsen geldt dat voor 4,4% van de premie. Een belangrijke reden daarvoor zou liggen in de veel hogere verkoop- en reclamekosten voor verzekeraars.
Bij verzekeraars komt daar nog eens een winstmarge van 11% bovenop, zodat het verschil op 23,9% versus 4,4% komt. Als het kostenpercentage wordt afgezet tegen de aanwezige activa (in plaats van de brutopremie), wordt het relatieve verschil nog groter: 2,35% bij de verzekeraars en 0,15% bij de pensioenfondsen.
Marktaandeel
Het Verbond van Verzekeraars is niet erg te spreken over het onderzoek en rept van “verkeerde conclusies”. Dat collectieve pensioenregelingen qua kosten goedkoper zijn dan individuele regelingen is bekend, zegt het Verbond. “Maar de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen vergelijkt appels met peren.”
Het Verbond neemt het gegeven dat 1,8 miljoen werknemers hun pensioen opbouwen bij een verzekeraar als bewijs voor de stelling dat die verzekeraars niet zo veel duurder zijn als de pensioenfondsen beweren. “Als verzekeraars werkelijk veel duurder zouden zijn, zouden ze geen substantieel marktaandeel (ongeveer 20%) hebben verkregen bij de collectieve pensioenregelingen in de tweede pijler.
De verzekeraars wijzen er verder op dat pensioenfondsen geen acquisitie- of marketingkosten hebben vanwege hun monopoliepositie en dat de fondsen jaarlijks hun premie kunnen aanpassen. “Naast de kosten zijn aspecten als keuzevrijheid, gegarandeerde opbrengsten en service niet verdisconteerd”, stelt het Verbond. “Het is de vraag hoe de reële kosten van pensioenfondsen zouden zijn bij een werkelijk concurrerende markt.”

Reageer op dit artikel