nieuws

Pensioenfondsen azen ook op de levensloop

Archief

De bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen hebben gezamenlijk fel geprotesteerd tegen de kabinetsplannen over prepensioen, vut en levensloop. Maar als dat laatste dan toch realiteit wordt, dan willen de fondsen de regelingen wel uitvoeren.

“Het kabinet gaat er vanuit dat alleen banken en verzekeraars levensloopproducten mogen aanbieden, maar de bedrijfstakpensioenfondsen zijn van mening dat ook zij een prima uitvoerder van dergelijke voorzieningen kunnen zijn”, zo stellen de pensioenkoepels VB (bedrijfstakken) en OPF (ondernemingen). “Als sociale partners dat willen, dan moeten de pensioenfondsen in de betreffende sector daartoe in de gelegenheid worden gesteld.”
Toch bekritiseren de fondsen de levensloopregeling. “Het blijft gekunsteld dat het kabinet deelname aan prepensioenregelingen materieel onmogelijk maakt en vervolgens via de levensloopregeling een andere faciliteit voor vroegpensioen creëert. Het handhaven van de huidige prepensioenregeling zou efficiënter, goedkoper en beter zijn.”
Administratie
Voor het overige klagen de pensioenfondsen over de extra kosten en administratieve inspanningen waarmee ze door het kabinet worden opgezadeld. “We zijn nog bezig met het omzetten van vut-regelingen in prepensioenen. De voorstellen doen de grote investeringen hierin teniet en vragen om extra investeringen”, aldus de fondsen, die vrezen dat de nieuwe fiscale regels een grote aanslag zullen plegen op de administratieve processen en systemen. “Bijvoorbeeld voor deelnemers die op 1 januari nog geen 57 jaar zijn, komen er straks twee soorten prepensioenuitkeringen: één uit het oude fiscale regime, waarop fondsen belasting moeten inhouden, en één uit het nieuwe regime zonder inhoudingen. Gedurende maximaal veertig jaar moet een dubbele administratie worden gevoerd.” De pensioenfondsen wijzen verder op de uitstraling hiervan op waardeoverdrachten, verevening van pensioenrechten bij echtscheiding en emigratie.
Als prepensioenregelingen voor de zogeheten 57-minners worden voortgezet, dan zal er een vermogensrendementsheffing op de opgebouwde rechten komen, omdat de regelingen niet meer als pensioenregeling worden aangemerkt. “Pensioenfondsen zullen dan jaarlijks aan de deelnemers een waardeopgave moeten verstrekken.”

Reageer op dit artikel