nieuws

Pensioenfonds voor openbare bibliotheken verplicht gesteld

Archief

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor Bibliotheekpersoneel is sinds 28 juli jl verplichtgesteld voor werknemers van openbare bibliotheken van 25 jaar en ouder.

De verplichting tot deelneming geldt niet voor openbare bibliotheken die onder het ABP vallen.
Dit besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd in de Staatscourant van 25 juli en treedt in werking na verloop van twee dagen na de datum van publicatie.

Reageer op dit artikel