nieuws

Pensioenfonds voor kunstenaars

Archief

De Nederlandse Toonkunstenaarsbond (vakbond voor musici en artiesten) heeft in samenwerking met Aegon een nieuw collectief pensioenfonds voor kunstenaars ontwikkeld.

Een collectief pensioen was voor de zelfstandig opererende kunstenaars tot voor kort niet mogelijk. Het NTB-Pensioenfonds voorziet in deze lacune door onder collectieve voorwaarden een individueel toegesneden oudedagsvoorziening te regelen, waarbij het uiteindelijke rendement zowel voor wettelijk pensioen als voor lijfrentepolis gelijk is. Iedere voorkomende arbeidssituatie kan met de regeling worden bereikt. De nieuwe pensioenregeling kan ook mogelijke financiële gaten als het ANW-gat dekken. Gezien de vaak fluctuerende inkomsten van de musici en aanverwante artiesten is er voorzien in een mogelijkheid tot flexibele premiebetaling.
Op de vraag of Aegon vergelijkbare initiatieven ontwikkelt voor andere beroepsgroepen met individuele inslag antwoordde T. Elias: “We hebben met dit pensioenfonds nu een zekere expertise opgebouwd en het is logisch dat we nog een potje op het vuur hebben staan”.
Inlichtingen over het pensioenfonds voor kunstenaars (gratis): tel. 06-022.48.84.

Reageer op dit artikel