nieuws

Pensioenfonds Unilever restitueert f 975 mln

Archief

Het pensioenfonds Progress van Unilever verhoogt de jaarlijkse terugbetaling aan haar verzekerden verhogen van in totaal f 350 mln naar f 975 mln.

Het besluit van het pensioenfonds vloeit voort uit haar zeer gezonde financiële positie: dankzij een rendement van 25,1% steeg het pensioenvermogen vorig jaar van f 8,2 naar f 9,6 mld.
Progress kent vanaf 1990 een premieverhogingsstop en betaalt sinds 1998 jaarlijks f 350 mln terug aan pensioenverzekerden. Deze maatregelen hebben evenwel niet geleid tot een vermindering van de overwaarde van het pensioenfonds. Deze overwaarde bedroeg, na aftrek van pensioenverplichtingen van f 4,3 mld en noodzakelijke buffers van f 2,9 mld, eind vorig jaar f 2,9 (2,2) mld. De verhouding tussen pensioenvermogen en pensioenverplichtingen, de dekkingsgraad, is verder toegenomen tot 222% (195%).
Verbeteringen
Per 1 januari 2002 wordt de pensioenregeling bij Unilever structureel verbeterd. Onder meer wordt voortaan pensioen opgebouwd vanaf f 20.000 en wordt de overhevelingstoeslag opgenomen in het pensioengevend salaris. Ingegane pensioenen en premievrije afspraken worden geïndexeerd.
Eenmalig wordt f 3.000 gerestitueerd aan alle werknemers en gepensioneerden die tot hun pensionering bij Unilever hebben gewerkt. Overige gepensioneerden krijgen f 1.000 terug. Premievrij verzekerden ontvangen een f 1.000 hogere pensioenaanspraak. Een toeslag van 1% wordt gegeven bovenop de eerstvolgende indexering van ingegane pensioenen en premievrije afspraken.

Reageer op dit artikel