nieuws

Pensioenfonds PGGM verlaagt weer ao-premie

Archief

Het pensioenfonds PGGM (voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen) heeft de premie voor het invaliditeitspensioen (IP) verlaagd tot 1,6% van het salaris (minus AAW-franchise). Vorig jaar daalde de arbeidsongeschiktheidspremie al van 4,0% naar 2,1%.

De nieuwe premie van 1,6% wordt volledig gedragen door de 9.400 aangesloten werkgevers. De 672.900 (638.300) deelnemers van PGGM betalen dit jaar geen IP-premie. De verlaging is opmerkelijk gezien de forse stijging van het aantal arbeidsongeschikte deelnemers van 48.000 naar 50.700.
De pensioen- en vut-premie blijven gelijk, respectievelijk 3,0% en 3,4%. PGGM verwacht dat de pensioenpremie in de toekomst verhoogd moet worden. Oorzaken zouden zijn: hogere looninflatie en lagere beleggingsrendementen dan eerder gedacht.
De aankondiging van de premiestijging volgt na uitstekende beleggingsresultaten in de laatste twee jaar. Daarin werd liefst f 15,6 mld aan beleggingsopbrengsten binnengehaald. In 1996 noteerde PGGM een beleggingsrendement van 15,9%, iets boven het gemiddelde van alle pensioenfondsen (15,2%). Het gemiddelde rendement sinds 1970 komt daarmee op 9,0%. Van het belegd vermogen van f 66 (57) mld had PGGM eind 1996 zo’n 47% (40%) in aandelen belegd. Het pensioenfonds wil dat percentage verder verhogen tot 50-60%.
In 1999 wordt de vut-regeling van PGGM – overbruggingsuitkering (OBU) genaamd – vervangen door een nieuwe flexibele pensioenregeling. Aan het ouderdomspensioen wordt vooralsnog niet gesleuteld. “PGGM is niet van plan het eindloonprincipe los te laten”, aldus het jaarverslag. PGGM druist daarmee rechtstreeks in tegen de wens van het huidige kabinet. De pensioenkoepels VB (Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen) en OPF (Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen) ondersteunen de stellingname van PGGM in hun gezamenlijke rapport ‘Middelloon of eindloon’. Staatssecretaris Frank de Grave van Sociale Zaken noemt de inhoud van dit rapport ‘een karikatuur van de werkelijkheid’.

Reageer op dit artikel