nieuws

Pensioenfonds PGGM steekt f 130 mln in verzekeraar

Archief

PGGM, het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnssector, heeft voor f 130 miljoen aan nieuw kapitaal gestoken in zijn verzekeringsdochter.

Aanleiding voor de forse kapitaalinjectie zijn de omvangrijke verliezen in de ziekteverzuimportefeuille. Over de boekjaren 1996 en 1997 werden “aanmerkelijke verliezen” geleden en volgens het jongste jaarverslag van het pensioenfonds zal PGGM Verzekeringen ook over 1998 een negatief resultaat noteren. In totaal is zo’n f 120 mln verlies geleden op ziekteverzuimverzekeringen.
Ondanks de verliezen gaat PGGM wel door met het Ziektewet Maatplan. Echter, tegen een 40% hogere premie en veel strakkere dekkingsvoorwaarden. Verder is met ziektekostenverzekeraar VGZ een nieuwe joint-venture opgericht, die moet zorgen voor meer reïntegratie van zieke werknemers. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor arbodienst Avios, eveneens eigendom van PGGM (51%) en VGZ (49%).
Als de verliezen dan nog aanhouden “dan is dat de vooravond van over en sluiten”, aldus PGGM. Om verliezen bij de arbeidsongeschiktheidspensioenen tegen te gaan, heeft het pensioenfonds die premie in januari verhoogd “met het oog op de uitloop van het ziekteverzuim in de WAO”.
Partnerpensioen
Met het oog op de vernieuwing van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW), en met name artikel 2b, heeft PGGM een nieuwe partnerpensioenregeling in gebruik genomen. Voortaan is de dekking op risicobasis en niet meer via pensioenopbouw.
Zolang premie wordt betaald, is de partner van de actieve PGGM-deelnemer verzekerd van nebstaandenpensioen. Bij pensionering kan een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen worden geruild voor een partnerpensioen. Ook kan – bijvoorbeeld bij ontslag – een aanvullende verzekering worden gesloten. Volgens PGGM voldoet deze constructie aan PSW-artikel 2b (uitruil ouderdoms- en nabestaandenpensioen).
Verder is de volledige ANW-compensatie vervangen door een compensatie die afhankelijk is van het aantal pensioendeelnemende jaren. Eventuele tekorten kunnen via het Nabestaanden Maatplan worden bijverzekerd.
De integratie van Olma, levensverzekeraar voor artsen, in PGGM is zo goed als voltooid. De Olma-medewerkers zijn naar het Zeister pand van PGGM verhuisd.
Rendement
Bij PGGM hebben 13.200 instellingen hun pensioenregeling ondergebracht. Het aantal premiebetalende deelnemers is 750.700. Verder zijn er 430.700 slapers, 109.300 pensioengerechtigden, 22.100 vervroegd gepensioneerden en 58.100 ontvangers van een arbeidsongeschiktheidspensioen.
Sinds 1 januari is het aantal actieve deelnemers overigens met 100.000 gestegen, door de toetreding van werknemers die jonger zijn dan 25 jaar. Om werkgevers aan de extra pensioenpremies te laten wennen, is een premiekorting van 60% afgesproken. Die korting wordt in jaarlijkse sprongen van 12% afgebouwd.
PGGM ontving vorig jaar voor f 1.909 mln aan pensioenpremies en gaf voor f 1.857 mln aan pensioenen uit. De beleggingsportefeuille is nu f 92,3 (79,0) miljard groot. Het beleggingsrendement van 15,8% (18,4%) leverde een opbrengst van ruim f 12 mld op.
Sinds 1970 heeft PGGM een gemiddeld rendement van 9,8% behaald. De laatste vier jaren zaten allemaal ruim boven dat gemiddelde.
Het gemiddelde rendement van de Nederlandse pensioenfondsen over 1998 bedraagt 12,4%. Hierbij zijn de pensioenreuzen ABP en PGGM niet meegeteld. Het ABP zou een rendement van 12,9% hebben behaald.

Reageer op dit artikel