nieuws

Pensioenfonds PGGM start met Altis Leven

Archief

Altis Levensverzekeringen, de onlangs opgerichte levensverzekeraar van het Pensioenfonds PGGM, is op 1 oktober van start gegaan.

De Verzekeringskamer heeft aan Altis vergunning verleend voor de branches ‘levensverzekering algemeen’ en ‘levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen’.
De directie van het pensioenfonds is tevens de directie van Altis. De maatschappij is er uitsluitend voor PGGM-deelnemers en hun gezinsleden en werkt als direct writer. Altis sluit ook contracten met werkgevers die aangesloten zijn bij het PGGM-fonds.
Het gestorte aandelenkapitaal bedraagt f 10 mln.
Het pensioenfonds heeft circa 700.000 actieve deelnemers. Zij worden op de hoogte gesteld van de start van de levensverzekeraar door middel van een folder met invulkaart. Daarmee kunnen de drie produkten aangevraagd worden die in de folder staan vermeld.
Produkten
De drie produkten zijn:
– Garantie Pensioen, een levenslange waardevaste aanvulling, desgewenst met medeverzekering van de partner;
– Flexibel Pensioen, een aanvulling waarbij later de ingangsdatum gekozen kan worden, de looptijd en de vorm van het aanvullend pensioen;
– Direct Ingaand Pensioen, ter besteding van een lijfrentekapitaal dat binnenkort ter beschikking komt.
De premies worden rechtstreeks bij de individuele verzekerden in rekening gebracht, buiten de werkgevers om.
Altis heeft 12 pensioenadviseurs in dienst.
Het fonds PGGM verzekerde al sinds 1992 individuele pensioenaanvullingen. Om beter de vraag naar maatwerk te kunnen beantwoorden, heeft het fonds de verzekeringmaatschappij opgericht. De reeds bestaande individuele aanvullingen heeft het fonds overgeheveld naar Altis.

Reageer op dit artikel