nieuws

Pensioenfonds medici geeft jaarlijkse indexatie van 3%

Archief

Het Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) geeft deelnemers voortaan de garantie dat de reguliere pensioenen jaarlijks minimaal met 3% zullen worden verhoogd.

Het fonds neemt deze maatregel vanwege nieuwe regels voor de waardeoverdracht voor beroepspensioenfondsen. Bij de berekening van de overdrachtswaarde mag geen rekening worden gehouden met voorwaardelijke indexatie. “Hierdoor krijgen deelnemers bij vertrek te weinig geld mee, terwijl een fors deel van de premies gereserveerd wordt voor toekomstige indexatie”, aldus SPMS.
Voor nieuwe deelnemers geldt juist dat zij na waardeoverdracht volledig meedelen in de indexatie en winstdeling, zonder dat de voormalige pensioenuitvoerder daartoe bijdraagt. “Dit gaat dan weer ten koste van de toekomstige verhogingen van alle deelnemers in het pensioenfonds. Om deze negatieve effecten te beperken hebben wij een garantie op de indexatie ingevoerd. Hierdoor mag bij de overdracht toch rekening gehouden worden met de waarde van deze garantie. Door het invoeren van de garantie komen de overdrachtswaardes ten opzichte van andere pensioenfondsen op een beter vergelijkbaar niveau te liggen. Dit voorkomt eenrichtingsverkeer in waardeoverdrachten.”
Jongeren
SPMS wil ook voor jonge medisch specialisten aantrekkelijk zijn. “Wij vinden een te grote solidariteit van jongere naar oudere deelnemers ongewenst.” Daarom is gekozen voor een relatief lage jaarlijkse pensioenopbouw, maar een relatief hoge indexatie en winstdeling. “Hierdoor worden voor dezelfde premie, de rechten van een 35-jarige op 65-jarige leeftijd meer waard dan de rechten van een 55-jarige op 65-jarige leeftijd.”
Bij SPMS is 70% van de vrijgevestigde medisch specialisten aangesloten. De dekkingsgraad (zonder indexatie) steeg vorig jaar van 193% naar 212%. Inclusief garantie – die leidt tot hogere pensioenverplichtingen – zou deze eind 2006 zijn uitgekomen op 150%.

Reageer op dit artikel