nieuws

Pensioenfonds KPN neemt oude pensioenaanspraken over

Archief

Het pensioenfonds KPN Pensioen gaat voor de circa 45.000 deelnemers bevroren pensioenaanspraken van voormalige werkgevers overnemen waarvan de opbouw gestaakt is vóór 8 juli 1994.

Op die datum is voor werknemers het recht op pensioenwaardeoverdracht bij verandering van werkgever van kracht geworden. De Stichting van de Arbeid heeft toen werkgevers geadviseerd op vrijwillige basis in de huidige pensioenregeling ook oude aanspraken toe te laten, waardoor een werknemer na pensioensingang maar met één pensioenuitvoerder te maken heeft.
KPN Pensioen zal, met het oog op overneming van oude aanspraken, alle deelnemers individueel benaderen die bij het fonds geen 40 deelnemingsjaren kunnen bereiken.
Voor de beoogde overdracht is de medewerking nodig van de oude pensioen-uitvoerder, hetzij pensioenfonds of -verzekeraar.

Reageer op dit artikel