nieuws

Pensioenfonds hoeft niet te herverzekeren

Archief

Pensioenfondsen zonder premie-inkomsten zijn niet langer verplicht hun pensioenaanspraken te herverzekeren bij een levensverzekeraar.

Dat heeft de ministerraad begin deze maand besloten, nadat de Tweede-Kamerleden Staf Depla (PvdA) en Joao Varela (LPF) daartoe eerder een initiatief-wetsvoorstel indienden. De Eerste Kamer stemde in juni al met het voorstel in. De Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) zal worden gewijzigd.
Het automatisme van herverzekering voor gesloten fondsen – fondsen die ontstaan bij bedrijfsbeëindiging of overname – wordt vervangen door toezicht van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). De PVK kan op basis van de financiële situatie van een fonds alsnog beslissen dat een fonds verplicht is zich te herverzekeren.

Reageer op dit artikel