nieuws

Pensioenen drijvende kracht achter groei bij Delta Lloyd

Archief

Delta Lloyd heeft vorig jaar in ons land de premieomzet met 18% vergroot tot _ 5,85 (4,96) mld. Motor achter die groei is het pensioenbedrijf, dat ruim _ 1 mld aan nieuwe premie binnenbracht. Desondanks maakt bestuurslid Paul Medendorp zich er nog niet druk over dat de kosten van pensioenverzekeringen inmiddels politiek ter discussie staan. “Laten we eerst met de aanbevelingen van Ombudsman Wabeke aan de slag gaan.”

Medendorp en mede-bestuurslid Henk Raué waren bij de presentatie van de jaarcijfers nog in afwachting van het rapport-Wabeke over beleggingspolissen. “Het zal de branche niet meevallen”, nam Medendorp alvast een voorschot. “Ik denk dat veel maatschappijen zullen aanhikken tegen de nieuwe kosteneisen. Anderzijds denk ik dat er een nieuw concurrentiemiddel bij komt, namelijk het kostenniveau. Wabeke zal immers maxima gaan stellen aan de kosten, dus daar mag je ook onder zitten.”
Na de beleggingspolisperikelen ligt alweer een nieuwe affaire op de loer: die van de verzekerde pensioenregelingen, aangezwengeld door Tros-programma Radar. “Er wordt nu gedaan alsof er een groot maatschappelijk probleem is, maar de producten waar het om gaat zijn gewoon goed”, vindt Medendorp. ” Alleen worden wij continu vergeleken met pensioenfondsen en dat is niet terecht. Pensioenfondsen hebben extra middelen: zij kunnen de voorwaarden aanpassen, de premie verhogen en de indexatie loslaten. Er is nu geen gelijk speelveld.”
Krankzinnig ingewikkeld
Het voorbeeld dat Radar onlangs aanhaalde, waarbij een verzekerde van ABN Amro Verzekeringen na jaren premie betalen het bericht kreeg dat zijn pensioen _ 0 zou bedragen, is volgens Medendorp niet representatief. “Er spelen nog veel meer factoren een rol dan alleen de kosten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand weinig premie betaalt, terwijl de polis een hoge risicodekkingscomponent heeft.” Wel heeft de branche de commotie door onvoldoende communicatie volgens hem deels zelf over zich afgeroepen: ” Wij zijn niet de slimste qua uitleggen. Eigenlijk hebben wij ons zelf in de onderliggende positie laten manoeuvreren.”
Delta Lloyd wil eerst met de Wabeke-normen aan de slag. “Pensioen is een krankzinnig ingewikkelde materie. Wij proberen te bewerkstelligen dat klanten het veel meer zelf gaan aangeven als zij hun pensioenoverzicht niet begrijpen. In onze communicatie hebben we trouwens ook last van de ‘jojo-wetgeving’ zoals ik dat noem. Er verandert elk jaar wel wat.”
Modellen-De Ruiter
In de communicatie over beleggingsverzekeringen voldoet Delta Lloyd inmiddels aan de doelstelling dat per 1 april alle verzekerden het jaarlijkse kostenoverzicht, opgesteld volgens richtlijn van de commissie-De Ruiter, hebben ontvangen. “De overzichten voor de Delta Lloyd-klanten zijn vorige week verstuurd en Ohra is in januari al begonnen met de verzending. Daar zijn alle klanten inmiddels geïnformeerd.”
Delta Lloyd liet een jaar geleden al weten de effecten van de woekerpolisaffaire te merken. “Het heeft ons hard geraakt”, aldus Medendorp, volgens wie de omzet uit nieuwe beleggingspolissen bij zijn bedrijf marktconform met ruim 30% is gedaald.
Leven
Met tevredenheid constateert Medendorp dat Delta Lloyd “voor zover wij kunnen beoordelen” marktleider is in de verkoop van levensverzekeringen. Nieuwe pensioencontracten spelen daarin een grote rol, want door het sluiten van contracten met onder meer Friesland Food, Nibe-SVV, Telfort en Polaroid haalde Delta Lloyd ruim _ 1 mld aan premies binnen. De groeitrend heeft zich volgens Medendorp voortgezet in de eerste twee maanden van dit jaar.
Succesfactor was vorig jaar ook Ohra met de verkoop van direct ingaande lijfrentes (DIL), al scoort Delta Lloyd op dat gebied over de hele linie bovengemiddeld, aldus Medendorp. De verkoop bij Ohra is in totaal met 20% gegroeid. “En dat is sterk, want Ohra heeft een omvangrijke transformatie doorgemaakt en opereert nu veel klantgerichter dan in voorgaande jaren.”
De omzet Leven ging bij Ohra met 41% omhoog naar _ 3,24 (2,29) mld. De totale levenproductie in ons land werd met 24% opgeschroefd tot _ 378 mln. De winstgevendheid van de productie verbeterde door een hogere rentestand tot _ 57 (27) mln.
Schade
Schade boekte een bescheiden premiegroei van 7% tot _ 1,25 (1,17) mld. Dat is inclusief het overgenomen Erasmus, zodat er autonoom in het schadebedrijf dus minder groei is geboekt. Delta Lloyd heeft voor Erasmus overigens _ 80 mln betaald aan Wüstenroth & Württembergische. Daarnaast is voor ruim _ 22 mln aan leningen overgenomen die de nieuwe dochter nog had uitstaan bij de Duitse moeder. De totale premieomzet van Erasmus is blijkens het jaarverslag overigens behoorlijk lager dan in 2006: _ 207 (252) mln.
Het brutoresultaat Schade verbeterde tot _ 153 (100) mln. Daaraan droegen vooral de branches Motorrijtuigen, avb en Inkomensverzekeringen bij. Bij Ohra leverde de verkoop van autopolissen in het tweede halfjaar een plus op van 20%.
Zorg
In Zorg daalde de omzet met 10% naar _ 1,36 (1,50) mld vanwege een lagere vereveningsbijdrage; deze branche levert als enige een negatief resultaat op: _ -31 (-2) mln, door een hogere schadelast en reorganisatiekosten. Om de efficiency te verberen, zijn de zorgbedrijven van Delta Lloyd en Ohra samengevoegd. Dat heeft geleid tot een drastische reductie van het aantal fte’s in de divisie Zorg tot 365 (792).
Hypotheken
De hypotheekomzet van Delta Lloyd is vorig jaar met 20% afgenomen. Het marktaandeel is daardoor gekrompen van 1,3% naar 1,1%. Anderzijds zag het bankbedrijf in de tweede helft van het jaar een sterke groei in het aantal verkochte consumptieve kredieten via het intermediair. Overigens speelde de kredietcrisis in de laatste maanden van het jaar in het voordeel van de hypotheekomzet, stelt het concern: “De crisis had invloed op de concurrentieverhoudingen; wij zagen in de laatste maanden zowel omzet als rentabiliteit toenemen”, daarmee verwijzend naar het aangescherpte acceptatiebeleid van een aantal prijsvechters op de markt.
ABN Amro
Verzekeringen die worden gesloten bij hypotheken van ABN Amro, worden sinds vorig jaar bij ABN Amro Verzekeringen ondergebracht. “Dat heeft een aanzienlijke nieuwe productiestroom opgeleverd.” Die impuls is vooral afkomstig van schadeverzekeringen (met name woonlasten-, opstal- en inboedelverzekeringen). De joint-venture boekte in dat segment 24% meer premie: _ 267 (216) mln, terwijl Leven 11% toegaf en uitkwam op _ 613 (686) mln. Het brutoresultaat verbeterde tot _ 117 (92) mln.
De status van ABN Amro Verzekeringen, waarin Delta Lloyd een belang heeft van 51%, is nog onduidelijk. Fortis, nu eigenaar van de resterende aandelen,wil graag zelf risicodrager worden van de verzekeringen die via de ABN Amro-bankloketten worden verkocht. “Wij hebben al laten weten dat wij door willen gaan, maar van ABN Amro-zijde hebben wij nog niets gehoord. Ik ben dan ook verbaasd dat Fortis via de pers wél iets heeft laten weten”, aldus Medendorp. Bestuursvoorzitter Niek Hoek heeft al wel nagedacht over verkoop van het meerderheidsbelang, liet hij aan andere media weten. Die zou minimaal _ 1 mld moeten opleveren.
Medendorp en Raué voorzien dat de consolidatietrend op de Nederlandse markt, waaraan Delta Lloyd met de aankoop van Erasmus vorig jaar heeft meegewerkt, zich de komende jaren zal voortzetten. Daarin wil het concern zelf ook zeker een rol blijven spelen. “Als wij de kans krijgen, zullen we een overname niet laten liggen”, aldus Raué.
Delta Lloyd Nederland 2007 2006 Brutopremie 5.850 4.962 Premieomzet Leven 3.243 2.293 w.v. Delta Lloyd 2.242 1.524 Ohra 455 371 ABN Amro 613 686 Premieomzet Schade 1.251 1.167 w.v. Delta Lloyd 817 800 Ohra 167 151 ABN Amro 267 216 Premieomzet Zorg Delta Lloyd Zorg 1.357 1.503 Nettowinst Nederland 750 688 w.v. Delta Lloyd 637 571 Ohra 31 55 ABN Amro 86 70 Delta Lloyd Zorg -4 8 Hypotheekproductie* 1.270 1.585 Hypotheekportefeuille** 6.773 6.553 (bedragen in _ mln) * schatting ** inclusief België en Duitsland

Reageer op dit artikel