nieuws

PensioenDiskette ook dit jaar uitgangspunt pensioencampagne

Archief

De collectieve pensioencampagne najaar 1995 van het Verbond van Verzekeraars is een voortzetting van de campagne van vorig jaar. De consument wordt vanaf 9 oktober via landelijke billboards, TV-spotjes en advertenties in dagbladen gewezen op de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan. De PensioenDiskette speelt wederom een belangrijke rol.

Onder het motto: ‘Eerder met pensioen? Nu wat aan doen’, worden vooral de jongeren die hun pensioen nog niet (goed) hebben geregeld, aangesproken. In al het campagnemateriaal is het “koele, afstandelijke blauw”, van vorig jaar vervangen door de kleur “warm rood”, waardoor het geheel volgens het Verbond een vriendelijker gezicht heeft gekregen.
In alle landelijke uitingen van de campagne wordt de consument toezending van de PensioenTimer 95/96 aangeboden, de algemene informatiebrochure. In grote lijnen worden hierin de consequenties van het eerder ophouden met werken geschetst en komt de toekomst van de AOW, de AAW en de Vut aan de orde. Aan de hand van een checklist kan de consument zelf zijn pensioenbalans opmaken.
In de brochure zit bovendien een waardebon waarmee de PensioenDiskette plus handleiding kan worden aangevraagd bij de verzekeringsadviseur of maatschappij. Dit is de enige manier waarop de consument de diskette in bezit kan krijgen.
Pensioendiskette
Door middel van een DM-actie hebben ruim 4.000 tussenpersonen deze week het campagnemateriaal binnengekregen, inclusief een exemplaar van de PensioenDiskette.
Naar aanleiding van een onderzoek onder 2.000 gebruikers was bij de marketingcommissie van het Verbond van Verzekeraars in juni al duidelijk (zie AM 12 /1995), dat de PensioenDiskette voor de consument verbeterd moest worden. Meer helpfuncties en demonstraties zouden het gebruikersgemak aanzienlijk vergroten. Voor wat de nieuwe PensioenDiskette betreft, die wederom in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is ontwikkeld, is er op dit punt volgens het Verbond de afgelopen maanden hard gesleuteld.
Nieuw is dat het intermediair op de diskette zijn eigen naam en logo kan zetten en zo kan aanbieden aan zijn relaties. Deze extra service is mogelijk vanaf 50 exemplaren en onafhankelijk van de oplage betaalt een assurantiekantoor eenmalig f 200,- instelkosten. De prijs per diskette is f 2,-.
Diskette voor vakman
Van de speciale diskette bestemd voor het intermediair is ook een nieuwe versie gemaakt. Vorig jaar zijn proefexemplaren van deze ‘diskette voor de vakman’ in de markt gezet. Op basis van de ervaring van gebruikers is nu de definitieve, aangepaste versie beschikbaar. Er kan o.a. een inventarisatie worden gemaakt van alle inkomsten en uitgaven van een huishouden, en voor de vaststelling van de pensioenbehoefte is een een bruto-netto berekening te maken. Hierbij zijn diverse scenario’s te schetsen.
In het geval dat de consument al een PensioenDiskette heeft ingevuld, kunnen die gegevens in het programma van de ‘Vakmandiskette’ worden geladen.
De ‘Pensioen(informatie en bestel)Lijn’ van het Verbond van Verzekeraars is te bereiken onder nummer 06-022.14.24. Fax 070-346.58.04.
Om assurantiekantoren ertoe te bewegen snel hun promotiemateriaal voor de pensioencampagne te bestellen, wordt hen een gratis (actie)telefoon in het vooruitzicht gesteld.

Reageer op dit artikel