nieuws

Pensioencampagnes van alle tijden

Archief

Pensioencampagnes van alle tijden

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN
In de jaren tachtig waren er roemruchte pensioencampagnes van de NVL (Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars). Het thema ‘de helft’, met vooral de doormidden gezaagde auto, is legendarisch. Bij een enquête in de zomer van 1982 bleek dat 92% van de ondervraagden één of meer uitingen van de pensioencampagne had opgemerkt.
Aan 554 burgers die de aangeprezen documentatie hadden aangevraagd,was tevens een enquêteformulier toegezonden. Een van de vragen luidde: Waarom heeft u documentatie aangevraagd bij het Bureau Voorlichting Verzekering en niet bij een tussenpersoon? Vijftig procent prefereerde het bureau vanwege het gemak, 36% koos voor het bureau omdat men niet gebonden wilde zijn (tussenpersoon boezemt afsluitangst in) en 20% hád geen tussenpersoon.
In september 1982 werd ook bekend dat er “voor groepen tussenpersonen en assurantieclubs” een videofilm beschikbaar zou komen (tegen een prijs van 75 toenmalige guldens), waarin Koos Postema een speciale pensioenaflevering van ‘Den Haag Vandaag’ zou presenteren.
Hulpverleningsbreuk
Reisverzekeraar Europeesche besloot 25 jaar geleden de samenwerking op het terrein van internationale hulpverlening te beëindigen. Het ging om een bijna vier jaar eerder gestarte gezamenlijke dienstverlening met de collega-concurrenten O.W.J. Schlencker en Elvia. Samen vormden zij de top drie in de reisverzekeringsmarkt. De directie van Europeesche (nu onderdeel van Fortis Verzekeringen) motiveerde haar besluit onder meer met “gewijzigde marktverhoudingen”. Eind 1981 had Europeesche de dekkingspakketten op geografische maat gesneden: Nederland, Europa en ‘rest van de wereld’.
Niet-rokentarief
Levensverzekeraar Unilife (nu Legal & General) introduceerde in augustus 1982 in zijn overlijdensrisicoverzekeringen aparte tarieven voor niet-rokers. Daarmee trad de maatschappij in de voetsporen van Zwolsche Algemeene. “Het is de tweede fase in ons voornemen om, als dat statistisch voldoende onderbouwd is, in de tarifering meer onderscheid te maken naar risicogroepen”, motiveerde toenmalig directeur Bob van den Berg in AssurantieMagazine.
Slechte examenresultaten
In het voorjaar van 1982 was er door het aankomende assurantievolk slechter examen gedaan dan in de lente van 1981. Uit de in augustus bekend geworden resultaten kwam naar voren, dat bij het B-examen 47,3 (51,0)% van de bijna 3.700 deelnemers was geslaagd. Het C-examen telde 1.131 deelnemers, van wie 33,6 (41,0)% het diploma had behaald.
Nog te weinig vrouwen
Volgens plan zouden er in augustus 1982 voor het eerst damesteams deelnemen aan het Assurantie Hockey Toernooi. Maar dat moest uiteindelijk met een jaar worden uitgesteld, omdat het niet was gelukt om meer dan één damesteam op de been te krijgen. De dertien assurantievrouwen die zich hadden aangemeld, speelden een vriendschappelijke wedstrijd tegen een damesteam van Klein Zwitserland, die met 0-1 werd verloren.
Verdwenen namen
Aan de toenmalige personeelsadvertenties kun je de fusiegolf van de afgelopen 25 jaar goed aflezen. Van de bedrijven die in AM 16 van 1982 nieuwe mensen zochten, bestaat H.J. Roelofs Assuradeuren nu nog wel als zodanig, maar wat te denken van AG Verzekeringen, Utrechtse Verzekeringsbank, Helvetia Ongevallen, Hudig-Langeveldt Groep, Minerva, T&W Assuradeuren, Enzico, Utrecht, Rijnmond, Risikokeer en Eerste Hollandsche?

Reageer op dit artikel