nieuws

Pensioencampagne uitgebreid met gratis pensioendiskette voor consument

Archief

De huidige pensioencampagne van het Verbond van Verzekeraars (de pensioentimer met digitale cijfers) krijgt er met ingang van dit najaar een nieuwe dimensie bij: een pensioendiskette voor de consument.

Deze gratis verkrijgbare diskette speelt in de nieuwe campagne de hoofdrol. Met de diskette kan de consument zijn eigen pensioensituatie vaststellen.
Enkele maatschappijen en bemiddelaars zijn met het idee van de pensioendiskette de marketingcommissie van de levensverzekeraars al voorgegaan.
De diskette is voor consumenten gratis beschikbaar bij direct-writers en bij het intermediair dat zich voor deelname aan de actie heeft aangemeld. Consumenten die reageren op de pensioencampagne van het Verbond, ontvangen de brochure ‘Pensioentimer’. Achter in dit boekje zit een waardebon voor de gratis pensioendiskette. Deze bon kan ingeleverd worden bij tussenpersonen en maatschappijen. Deze hebben de diskettes met instructie klaar liggen.
De diskette met gebruiksaanwijzing geeft het pensioentekort aan plus een zeer globale berekening van de financiering van een eventueel nodige pensioenaanvulling. Voor een advies-op-maat wordt verwezen naar pensioenadviseur of maatschappij. Het rekenprogramma is opgesteld in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).
De gebruiker van de diskette worden enquête-vragen ter beantwoording voorgelegd.
Voor de vakman
Naast de diskette voor de consument is er de pensioendiskette voor de vakman, de tussenpersoon dus en de maatschappij. Die is bedoeld voor het advies-op-maat. De tussenpersoon die als deelnemer aan de campagne actiemateriaal bestelt, krijgt er deze diskette gratis bij.
Zoals ook vorig jaar, wordt het intermediair door middel van een direct marketingactie door Bureau Kooijmans in Leeuwarden gevraagd aan de actie deel te nemen. Vorig jaar benaderde het bureau een (primaire) groep van 3.000 betere kantoren (23% met succes) en een secundaire groep van 6.000 (10,5%). In totaal meer dan 2.000 kantoren uit deze twee groepen bestelden actiemateriaal, aldus voorzitter A. Oster van de marketingcommissie, tegen 1.200 het jaar ervoor toen Pim Jacobs nog de campagne beheerste.
Mede op grond van de resultaten van de direct marketing-actie vorig jaar, wordt deze maand weer een primaire doelgroep van 4.000 kantoren benaderd en een secundaire doelgroep van 4.500 kantoren.
De consumentencampagne op tv, radio en in landelijke en regionale kranten start op 3 oktober. In de consumentencampagne wordt gewezen op de gratis verkrijgbare pensioendiskette.
Het pakket campagnemateriaal voor het intermediair bevat één pensioendiskette voor de consument en voorts de aangepaste voorlichtingsbrochure ‘Pensioentimer’, een poster, bijsluiters en een display.
Assurantiekantoren en maatschappijen kunnen meer exemplaren van de pensioendiskette en ander actiemateriaal bestellen (f 15 per pakje van 10) bij Bureau Voorlichting Verzekering, Postbus 990, 2501 CZ Den Haag, tel. 070 – 361.47.31, fax 070 – 346.58.04.
Overigens: de huiskleur van de campagne is veranderd van groen naar blauw.
Gebruikers van de ‘pensioendiskette voor de vakman’ kunnen in oktober bij het Nibud een instructiecursus volgen over het budgetteringsgedeelte en het pensioengedeelte in het computerprogramma. In de cursus van een halve dag wordt ingegaan op de bediening van het programma en op de methode om de bruto/netto-berekening te maken en de uitgavenkant te becijferen. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden die deze diskette biedt op het gebied van de pensioenadvisering. Deelneming kost circa f 200. Wie geïnteresseerd is, moet bij voorkeur voor het einde van september contact opnemen met het Nibud, Laan 20, 2512 GN Den Haag, tel. 070 – 346.95.27, fax 070 – 364.63.59.
Vorige week presenteerde de marketingcommissie van de levensverzekeraars de nieuwe campagne aan vertegenwoordigers van de maatschappijen. Het programma van de bijeenkomst bevatte een inleiding over de promotie van wasmiddel OMO Power met accelerator van Unilever door een productgroup-manager van concurrent Procter & Gamble. Aan het einde van zijn verhaal liet hij een pak zeep uitreiken en kwam de aap uit de mouw: de productmanager was een acteur en de doos was het pakket actiemateriaal dat aan deelnemende tussenpersonen wordt toegezonden.

Reageer op dit artikel