nieuws

Pensioenbreuk leidt zelden tot koopkrachtverlies

Archief

Koopkrachtverlies als gevolg van een pensioenbreuk wordt voor zogeheten slapers (mensen die rechten hebben opgebouwd bij een pensioenfonds en die rechten niet hebben meegenomen naar een volgend fonds) vrijwel altijd voorkomen.

Dat blijkt uit een evaluatie van de in 1992 van kracht geworden wet Nypels/Groenman, die regelt dat slapers en gepensioneerden door pensioenfondsen en verzekeraars gelijk moeten worden behandeld bij de indexering van pensioenrechten. Pensioenfondsen indexeren bij 95,5% van de pensioenregelingen zowel de rechten van gepensioneerden als die van slapers. Verzekeraars doen dit in 98,4% van de gevallen.
Bedrijfspensioenfondsen indexeren veelal op basis van de algemene loonontwikkeling in de bedrijfstak. Verzekeraars volgen in de helft van de gevallen de prijsindex. Indexatie van slapersrechten vindt niet altijd plaats bij oude regelingen.

Reageer op dit artikel