nieuws

Pensioenbijdrage aan werklozen geldt nu ook voor C-polissen

Archief

Het bestuur van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP) laat sinds 1 januari 1995 ook houders van C-polissen (werknemer is verzekeringnemer) in aanmerking komen voor de bijdrageregeling FVP in de pensioenopbouw van bepaalde werklozen.

Reden is de introductie in juli 1994 van het afkoopverbod voor C-polissen in de PSW. Daarom geeft het FVP nu deze polissen dezelfde behandeling als de andere soort pensioenpolis, de B-polis (werkgever is verzekeringnemer).
In principe geldt deze tegemoetkoming aan C-polissen ook voor pensioenvoorzieningen van directeuren/grootaandeelhouders, aldus de Stichting van de Arbeid in een advies over de toekomst van het FVP.
De rente van het FVP wordt gebruikt voor voortzetting van pensioenopbouw van werklozen en voor pensioenopbouw voor vrouwen die in pensioenregelingen uitgesloten waren.
Eind 1993 bedroeg het vermogen van het FVP f 3,9 mld. Het fonds is in 1973 opgericht om de pensioenplicht voor werknemers te realiseren. De politiek heeft later het voornemen van de pensioenplicht laten varen omdat de pensioendichtheid op vrijwillige basis al voldoende was.
De administratie van het fonds gebeurt door de Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam.
Informatie over de vraag of pensioenaanspraken in aanmerking komen voor een bijdrage van het FVP kunnen beantwoord worden door: Kantoor FVP, Postbus 2030, 1180 EA Amstelveen, tel. 020-65.69.151.

Reageer op dit artikel